Evolution Hoax

< <
8 / total: 16

Part 1: Životinjsko Carstvo 8/10
Misterije u Razmnožavanju Životinja

Da bi živa bića mogla da nastave svoju vrstu neophodno je da njihov sistem za razmnožavanje perfektno funkcioniše. Međutim, nije dovoljno da ljudi i životinje imaju sistem za razmnožavanje; njima su takođe potrebni specijalni instinkti, zvani seksualni instintki, koji čine razmnožavanje privlačnim. Isto tako, mnoge životinje ne pokušavaju da se razmnožavaju iako imaju mogućnosti za to. Kada postanu svesne da će nastupiti problemi prilikom rađanja, izleganja jaja i tokom perioda inkubacije, one izbegavaju da se pare kako bi izbegle sve to.

Seksualni nagon sam po sebi nije dovoljan. Iako živa bića ulaze u seksualne odnose i donose na svet nova živa bića, njihove vrste bi izumrle da oni nisu tako stvoreni da poseduju instinkte za zaštitu i brigu svojih mladih. Kada roditeljska ljubav, koju poseduje većina živih bića, ne bi postojala, vrste bi izumrle. Po ovom pitanju, oni koji zastupaju evoluciju govore o “svesnosti generacija koje se razmnožavaju”. Po njima, baš kao što svaka individua ulaže određene napore da zaštiti sebe, tako ona ulaže napore i za održanje svoje vrste. Međutim, očigledno je da životinje ne mogu da razmišljaju, u stilu: “Moja vrsta mora da se nastavi nakon mene, zato ja treba da učinim ono što mogu.” Životinje štite i brinu se o svojim mladima ne zato što se one nečemu nadaju ili očekuju neku buduću korist, već zato što su tako stvorene.

Sa druge strane, neka živa bića nemaju takav odnos i napuštaju svoje mlade ubrzo nakon što ih donesu na svet. Te životinje u određeno vreme donose na svet mnoštvo mladunaca, a neki od njih prežive bez ikakve zaštite. Da su ove životinje stvorene sa instintkom za zaštitu svojih mladih, došlo bi do eksplozije populacija kod njihovih vrsta i ravnoteža u prirodi bi se poremetila.

Ukratko, razmnožavanje, preduslov za nastavak života, je sistem stvoren od strane Tvorca koji želi da se život nastavi. Tvorac je “Davalac života”. On je Onaj koji je stvorio sva živa bića i koji stvara nova živa bića od onih koje je već stvorio. Sva živa bića duguju zahvalnost za svoj život upravo Tvorcu. Ona nisu svoje živote dobila od svojih roditelja, kao što se generalno pretpostavlja, već od Tvorca koji je stvorio njihove roditelje, baš kao i njih.

U nastavku ćemo analizirati neke sisteme za razmnožavanje kojim je Tvorac obdario neka živa bića. Ova živa bića se suočavaju sa velikim poteškoćama u obezbeđivanju opstanka svojih vrsta. Ona bez sumnje čine to što čine, ne zato što su upotrebili logiku, u stilu “mi želimo da obezbedimo opstanak naših vrsta”, već zbog ljubavi i milosti kojim su darivani od strane Tvorca.

Ove životinje, koje imaju neke neverovatne sisteme, samo su neki od primera. U stvari, razmnožavanje svakog živog bića je čudo samo za sebe.

Osa Bušač

Ova vrsta ose hrani svoje mladunce larvama ose druge vrste, zvane osa sireks. Ona se tu suočava sa jednim problemom: osa sireks svoj larveni period provodi na dubini od oko 4 cm ispod kore drveta. Iz tog razloga, ženka ose bušača treba prvo da otkrije larvu ose sireks koju ne može videti.

Da bi otkrila larvu ose sireks, ova osa koristi veoma osetljive senzore smeštene u svom telu i tako je prvi problem, to jest otkrivanje larve - rešen. Šta je sa drugim problemom? On se rešava bušenjem kore drveta.

Organ kojeg ova osa koristi u bušenju kore drveta zove se “ovipozitor”. Taj specijalni organ duži je od celog tela ose. On je formiran kombinacijom dva izraštaja koji izlaze iz repa i poseduje oštar kraj kao onaj kod noža. Kraj ovog “noža” ima zasečenu strukturu u skladu sa svojom svrhom.

Ubrzo nakon što osa bušač otkrije osu sireks u kori, ona usmerava svoje nastavke za bušenje u smeru mete na najkraći mogući način. Ova dva izraštaja buše koru pokretima napred i nazad kao testera. Ubrzo nakon što ova osa dođe do ose sireks, ona polaže svoje jaje u larvu, kroz ovu bušotinu.

Mlada osa počinje svoj život rastući u larvi koju je pronašla njena majka i koristi je i kao izvor hrane i kao sklonište. Da li je potrebno dalje naglašavati da takav savršeni dizajn nikada ne može nastati kao rezultat slučajnih procesa, već upravo suprotno, predstavlja delo moćnog Tvorca.

Sondajcı arı

Osa Grnčar

Çömlekçi arı

Osa na slici hrani svoje larve u gnezdu koje je veoma vešto napravila od blata. Ona najpre pronalazi debelu gusenicu i ubada je na devet ključnih mesta koja se odnose na centar za pokretanje. Zbog takvog delovanja, ova gusenica ne umire, već biva paralizovana i dugo ne može da se pokreće. Osa onda veoma pažljivo prenosi gusenicu, koja je nepokretna kao da je mrtva, u svoje gnezdo. Paralizovana gusenica postaje izvor hrane za larvu sve dok ona dovoljno ne odraste da napusti gnezdo.

Pingvin: Životinja Stvorena Za Polarnu Klimu

Temperatura na Antarktiku, gde pingvini žive, može nekada biti niža od -40oC. Tela pingvina prekrivena su debelim slojem masnoće tako da mogu preživeti tako hladne uslove. Pored toga, oni imaju visoko razvijeni sistem za varenje koji je u stanju da hranu svari veoma brzo. Ova dva faktora obezbeđuju da telo pingvina ima temperaturu +40oC što ih čini neosetljvim na hladnoću.

Sve Za Malog Pingvina

Pingvini se izležu tokom polarne zime. Štaviše, mužjaci su ti koji se brinu o mladima, a ne ženke. Osim velike hladnoće koja dostiže -40oC, mužjak i ženka pingvina suočavaju se u to vreme godine i sa lednicima. Tokom zime, lednici stalno rastu i na taj način povećavaju rastojanje između mesta izleganja i obale, gde se nalazi najbliži izvor hrane kojeg pingvini mogu naći. To rastojanje nekada može biti i veće od 100 kilometara.

Ženka pingvina izleže samo jedno jaje, prepušta mužjaku da se brine o njemu i vraća se u more. Tokom četiri meseca inkubacije, mužjak pingvina treba da izdrži snažne polarne vetrove koji nekada dostižu brzine i preko 100 km/h. Pošto čuva jaje, on nije u stanju da lovi. U svakom slučaju, najbliži izvor hrane je na rastojanju od par dana putovanja. Ostajući četiri puna meseca bez imalo hrane, mužjak pingvina gubi pola svoje težine, ali on nikada ne napušta jaje. Mada ostaje bez hrane tokom nekoliko meseci, on ne odlazi u lov, već trpi glad.

Penguen

Da bi se zaštitili od polarne klime koja je izuzetno hladna, pingvini se skupljaju blizu jedan drugoga. Na taj način mladi članovi zajednice imaju šansu da se susretnu dok bivaju zaštićeni od uticaja hladnih vetrova.

Nakon kraja od četiri meseca, kada jaje počinje da puca i da se otvara, ženka pingvina se iznenada pojavljuje. Tokom tog vremena ona nije gubila vreme već je radila za svoje mladunče i prikupljala hranu za njega.

Među stotinama pingvina, majka lako pronalazi svog mužjaka i svoje mladunče. Pošto je majka u međuvremenu bila u lovu, ona ima pun stomak. Sada ona prazni stomak i preuzima posao brige oko mladunca.

Na proleće, lednici počinju da se otopljavaju i otvaraju se rupe u ledu, ispod kojih se pojavljuje more. Pingvini roditelji uskoro počinju da love ribu kroz te otvore i tako hrane svoje mladunče.

Penguen

Ako je priroda zaista onakva kako ju je Darvin opisivao, to jest, da svaka individua treba da se brine samo za svoj vlastiti život, onda nijedno živo biće ne bi trošilo tako mnogo vremena i energije, i trpelo toliko dugo glad, da bi zaštitilo i nahranilo svoje mladunče.

Penguen

Hranjenje mladunca je težak posao; nekada roditelji ne jedu ništa tokom dugog vremena da bi nahranili mladunče. Nije moguće napraviti gnezdo kada je sve prekriveno ledom. Jedina stvar koju roditelji mogu da učine da bi zaštitili svoje mladunče od hladnoće jeste da ih stave na vrh svojih stopala i da ih greju svojim stomakom.

Datum u godini je takođe veoma važan za izleganje jaja.

Zašto pingvini izležu jaja u zimu, a ne u leto? Postoji razlog za to: ako bi oni izlegali jaja u leto, onda bi se razvoj mladunaca odvijao u zimu, kada su mora zaleđena. U tom slučaju, roditelji bi imali poteškoća u pronalaženju hrane zbog neugodnih klimatskih uslova i zbog toga što su mora, izvor hrane za pingvine, veoma daleko.

Junak Priče O Neobičnom Rođenju: Kengur

Kanguru

Sistem za razmnožavanje kod kengura potpuno je drugačiji u odnosu na druge sisare. Embrion kengura prolazi kroz određene stadijume svog razvoja izvan materice. Ti stadijumi se inače normalno odvijaju u materici.

Ubrzo nakon oplodnje, slepi mladunac kengura, koji je otprilike dug jedan centimetar, dolazi na svet. Obično se, u određeno vreme, rađa samo jedan mladunac. Na tom stadijumu, on se naziva “neonat”. Iako svi sisari prolaze kroz taj stadijum u materici majke, mladunče kengura dolazi na svet kada je dugačko samo jedan centimetar. On još uvek nije razvijen: njegove prednje noge su u fazi oblikovanja, a zadnje noge izgledaju kao dva mala izduženja.

Bez sumnje, mladunče ne može da napusti majku u takvom stanju. Izlaskom iz materice, neonat počinje da se kreće na gore po majčinom krznu, pomoću svojih prednjih nogu, i dostiže do majčine torbe nakon tri minuta putovanja. Za ovog mladog kengura torba znači isto što i materica za druge sisare. Ipak, ovde postoji važna razlika. Dok drugi sisari dolaze na svet kao bebe, kengur je samo jedan embrion kada izađe iz materice. Njegove noge, njuška i mnogi drugi organi još nisu dostigli svoje konačne oblike.

Kanguru

Kada mladunče dođe do majčine torbe ono se prikačinje za jednu od četiri dojke koje se tu nalaze i počinje da sisa.

Na tom stupnju, majka izbacuje još jednu jajnu ćeliju iz jajnika i dolazi do formiranja novog jajeta u njenoj materici. Ženka se još jednom pari i novo jaje biva oplođeno.

Ovoga puta, jaje ne počinje odmah da se razvija. Ako je velika suša u Srednjoj Australiji, kao što je to često slučaj, oplođeno jaje u materici ostaje nerazvijeno dok se suša ne završi. Međutim, ako dođe do velikih kiša i bogati pašnjaci bivaju dostupni, onda razvoj jajeta ponovo započinje.

Na ovom stupnju, suočavamo se sa pitanjem: ko je napravio ovaj proračun; ko je uredio razvoj jajeta u skladu sa spoljnim uslovima? Jaje nikako nije moglo da samo napravi takav raspored; ono nije kompletno živo biće; ono nema razum i potpuno je nesvesno spoljnih vremenskih uslova. Majka nije mogla da napravi tako nešto, jer kao i sva druga živa bića ona nema kontrolu nad razvojem koji se odvija u njenom telu. Ovaj neverovatni događaj u potpunosti je kontrolisan od strane Tvorca koji je stvorio i jaje i majku.

Kada vremenski uslovi postanu pogodni, trideset tri dana nakon oplodnje, novi neonat, koji je veličine zrna pasulja, počinje da puzi od otvora materice i dostiže torbu baš kao i njegov rođeni brat.

U međuvremenu, prvi neonat u torbi znatno je izrastao. On nastavlja svoj život, a da ni na koji način ne ugrožava svog rođenog brata koji je dug samo jedan centimetar. Kada postane star 190 dana, on je dostigao dovoljnu zrelost da napravi svoje prvo putovanje izvan torbe. Od tada, on počinje da provodi većinu svog vremena izvan torbe i ostavlja torbu zauvek 235. dana nakon svog rođenja.

Ubrzo nakon rođenja svog drugog mladunca, ženka se ponovo pari. Prema tome, ženka ima tri mladunca koji su svi zavisni od nje. Prvi se može hraniti travom, ali povremeno se vraća majci da bi sisao; drugi mladunac se još uvek razvija sisajući; treći je neonat, koji je i najmlađi.

Kanguru

Ono što je još neverovatnije jeste da sva tri mladunca, od kojih je svaki na drugačijem stupnju razvoja, i koji svi zavise od majke, hrane se drugačijim tipom mleka u skladu sa svojim veličinama.

I dok je mleko, koje mladunac sisa ubrzo nakon što dođe do dojke, providno i bezbojno, ono ubrzo postaje sve više belo i počinje da liči na pravo mleko. Količina masnoće i drugih sastojaka u mleku povećava se paralelno sa razvojem mladunca.

U isto vreme dok jedno mladunče sisa mleko pripremljeno za njegove potrebe, mleko koje se mnogo lakše vari izlazi iz dojke koju sisa drugo mladunče. Na taj način, telo majke istovremeno proizvodi dva tipa mleka sa različitim sastojcima. Kada se rodi treće mladunče, proizvodeiće se tri tipa mleka sa različitim sastojcima: najhranljivije mleko za starije i mleko sa relativno manje masnoća i hranljivih sastojaka za mlađe. Sledeća stvar koju ovde treba zapaziti jeste da svako mladunče pronalazi dojku koja je specijalno namenjena za njega. Ukoliko bi on sisao mleko sa količinom hranljivih sastojaka koje mu nije namenjeno, to bi na njega delovalo negativno.

Ovakav sistem ishrane veoma je značajan i očigledno predstavlja specijalan produkt stvaranja. Majka ne može, ni na koji način, da sve ovo svesno uredi. Kako može jedna životinja da odredi sastojke mleka koji su potrebni za svako mladunče različite veličine? Čak i kad bi to mogla, kako ona može da ga proizvede u svom vlastitom telu? Kako ona može da ga prenosi preko tri različita kanala?

Nema sumnje da ženka kengura nije u stanju da učini bilo šta od ovoga. Ona čak nije ni svesna da tri različita tipa mleka izlaze iz njenog tela. Ovaj predivni proces nesumnjivo proizilazi iz stvorene prirode ove životinje.

Kanguru

No female becomes pregnant or gives birth except with His knowledge. And no living thing lives long or has its life cut short without that being in a Book. That is easy for Allah.
(Surah Fatir: 11)

Kakva Vrsta Majke Je Krokodil?

Briga koju posvećuje krokodil, jedna divlja životinja iz reke, prema svojim mladuncima, zaista je zadivljujuća.

Najpre, ova životinja kopa rupu za izleganje svojih jaja. Temperatura ove rupe nikada ne sme da pređe 30oC. Mali porast temperature mogao bi da ugrozi živote mladunaca u jajima. Krokodil uvodi mere predostrožnosti tako što rupu u koju smešta svoja jaja postavlja na neko mesto pod senkom. Međutim, to nije dovoljno. Zbog toga, ženka krokodila ulaže dodatne napore da bi držala jaja na konstantnoj temperaturi.

Neke vrste krokodila grade gnezda od korova na hladnoj vodi, a ne kopaju rupe (kao što se vidi na slici levo). Ako temperatura gnezda i dalje raste uprkos ovim merama, onda krokodil hladi svoje gnezdo prskajući ga mokraćom. Kada jaja počnu da pucaju, velika buka počinje da dopire od gnezda. Ta buka upozorava majku da je došao kritičan trenutak. Ženka krokodila izvlači jaja i pomaže mladuncima da izađu iz ljuske koristeći svoje zube kao klešta. Najsigurnije mesto za novorođene mladunce jeste zaštitna kesa u ustima majke koja je specijalno dizajnirana da ih zaštiti.

Kao što se vidi, postoji velika kooperacija i samopožrtvovanje među životinjama. Za razumnog čoveka, savršena harmonija u prirodi jasno otkriva znake postojanja superiornog Tvorca. To jest, znake Onoga koji je Stvoritelj svega što je na nebu i na zemlji.

Timsah Timsah

Uprkos njene nezgrapnosti i divljeg izgleda, ženka krokodila iskazuje najveću brigu za svoje mladunče. Ona obezbeđuje sigurno sklonište za svoje nezaštićene bebe u specijalnoj kesi u svojim ustima.

(Left) A Nest of Weeds

Tehnologija Zagrevanja Ptice Megapode

Ptica zvana "megapoda" koja živi na Pacifičkim ostrvima, priprema jednu interesantnu "mašinu za gajenje" svojih mladunaca.

Tokom letnje sezone, ženka ove ptice izleže jedno jaje svakih šest dana. Međutim, jaja ove ptice su relativno velika u odnosu na njenu veličinu, i velika su skoro kao nojeva jaja. Iz tog razloga, ženka ove ptice gaji samo jedno jaje. Dakle, svakih šest dana novo izleglo jaje je u opasnosti da ugine zbog nedostatka toplote. Međutim, to nije problem za ovu pticu, zato što je mužjak stvoren sa sposobnošću da napravi jednu mašinu za gajenje, koristeći najizobilniji materijal u prirodi - pesak i zemlju.

U tu svrhu, šest peseci pre nego što nastupi sezona izleganja, mužjak ove ptice počinje da kopa rupu prečnika 5 metara i dubine 1 metar uz pomoć svojih velikih kandži. Zatim, on ispunjava rupu sa vlažnom travom i lišćem. Glavna svrha toga jeste korišćenje toplote za zagrevanje jaja koju proizvode bakterije pri raspadanju biljaka.

Međutim, postoji poseban način uređenja ove rupe koji omogućava da se odvija ovaj proces. Glavni razlog zašto se biljke raspadaju i oslobađaju toplotu jeste oblik rupe nalik levku koju je napravio mužjak u gomili biljaka. Ta rupa omogućava kišnici da otiče u gnezdo i održava organsku supstancu vlažnom. Zbog vlage, dolazi do raspadanja biljaka ispod peska i oslobađa se toplota. Neposredno pre proleća počinje sušna sezona u Australiji i mužjak počinje da provetrava raspadnuti sloj biljaka. Time se održava ravnoteža u toploti. Ženka povremeno obilazi ovu rupu i proverava da li mužjak radi ili ne. Konačno, ženka izleže jaje na pesak iznad raspadajućeg bilja.

Megapod kuşu

Mužjaci ptice megapode kopaju rupu za svoja jaja.

Osetljivi Termometar Mužjaka Ptice Megapode

Za razvoj mladunaca u "mašini za gajenje" potrebno je održavati temperaturu na konstantnih +33oC. Da bi se to postiglo, mužjak ove ptice stalno meri temperaturu peska uz pomoć svog kljuna, koji je osetljiv kao termometar. Ako je potrebno, on otvara ventilacione otvore da bi snizio temperaturu. Ako malo zemlje padne na pesak, mužjak odmah nabacuje dodatni pesak pomoću svojih stopala i sprečava da dođe i do najmanje promene u temperaturi. Mladunče dolazi na svet pod takvim zaštitnim merama. Novorođene jedinke tako su razvijene da mogu leteti samo nekoliko sati nakon izleganja iz jaja.

Kako ova stvorenja uspevaju da urade takav jedan posao koji bi čak i čovek teško učinio? Pošto znamo da životinje nemaju svestan racionalni intelekt kao ljudi, jedino objašnjenje ovog događaja jeste da su ova stvorenja specijalno "programirana" za takav zadatak i prvobitno stvorene da budu u stanju da učine tako nešto. Inače, bilo bi nemoguće objasniti kako su se oni mogli pripremiti za taj posao šest meseci unapred, ili kako su znali za prirodu ovog složenog hemijskog procesa. Zašto oni započinju tako težak posao zaštite svojih jaja, jeste sledeće pitanje. Jedini odgovor nalazi se u želji da se razmnožavaju i zaštite mladunče.

Ptica Kuku

Da li znate da ptica kuku leže svoja jaja u gnezdima drugih ptica i zavarava te ptice da čuvaju njihovo mladunče?

Kada dođe vreme za izleganje jaja, ženka ove ptice izgleda kao da je u trci sa vremenom. Hitro i oprezno, ova ptica se krije među lišćem i posmatra druge ptice koje prave gnezda. Kada ugleda sličnu pticu kako pravi gnezdo, ona odlučuje kada će izleći svoje vlastito jaje.

Kada ptica kuku ugleda kako ta druga ptica leže svoja jaja, ona kreće u akciju. Pošto ptica uskoro napusti svoje gnezdo, ptica kuku odmah doleće do gnezda u spušta svoje jaje u njega. Zatim ona radi nešto vrlo inteligentno, izbacujući jedno od jaja koje pripada gnezdu. Time sprečava da vlasnik gnezda bilo šta posumnja.

Guguk kuşu

Ženka ptice kuku leže svoja jaja pored jaja druge ptice. Iz tog razloga, ona proučava veličinu gnezda kojeg bira. Ubrzo nakon što vlasnik gnezda ode, ona neprimetno polaže svoje jaje u gnezdo. U međuvremenu, ona izbacuje jedno jaje iz gnezda tako da se ništa ne primeti.

Ženka ptice kuku razrađuje strategiju sa precizno utvrđenim vremenom što joj garantuje da njeno mladunče sigurno započne svoj život. Ženka ptice kuku izleže ne samo jedno jaje već više jaja u sezoni. Prema tome, potrebno je da nađe mnoštvo roditelja koji će ih gajiti, da ih špijunira i utvrdi pravo vreme da podmetne svoja jaja. Pošto ženka ptice kuku izleže jedno jaje na svaka dva dana i za svako jaje joj je potrebno pet dana da se formira u njenom jajniku, ova ptica ne gubi vreme.

Pucanje jajeta nakon perioda gajenja od dvanaest dana, ptica kuku posmatra veoma pažljivo. Prva stvar koju onda uradi jeste da izbaci ostala jaja iz gnezda kada vlasnici gnezda odu. Vlasnici gnezda su dotle pažljivo hranili ovo mladunče kao da je njihovo. U toku šeste nedelje, nakon što mladunče napusti gnezdo, uočava se interesantna stvar kod ove ptice - velika ptica se hrani od strane dve male ptice.

Hajde da razmislimo zašto ptica kuku prepušta brigu o svom mladuncu drugoj ptici. Da li ova majka pribegava takvoj praksi zato što je previše lenja ili zato što nije dovoljno vešta da izgradi gnezdo? Ili je to možda zato što je jednom, kada je pravila i gnezdo i brinula o svom mladuncu shvatila da je to veoma težak zadatak, i onda otkrila ovaj metod? Da li je ptica u stanju da sama napravi jedan takav plan?

Guguk kuşu

Čije Je Ovo Mladunče?

Iako je prošlo šest sedmica i mladunci su porasli tako da su postali nekoliko puta veći, ženka gnezda brižljivo obavlja svoju materinsku dužnost. Prva stvar koju mladunče ptice kuku učini kada se izleže iz jaja jeste da izbaci ostala jaja iz gnezda. Tako će vlasnici gnezda hraniti samo mladunče ptice kuku.

Rat Ose "Pepsis" Sa Bogomoljkom

Tokom perioda razmnožavanja, velika osa zvana "pepsis" ne opterećuje se izgradnjom gnezda ili čuvanjem jaja, u odnosu na druge životinje. Ona je opremljena potpuno drugačijim mehanizmom razmnožavanja. Ova osa hrani i štiti svoja jaja koristeći najvećeg i najotrovnijeg pauka na zemlji zvanog bogomoljka.

Bogomoljke se obično skrivaju u tunelima koje kopaju ispod zemlje. Međutim, ova osa je opremljena specijalnim senzorima osetljivim na miris bogomoljke. Na taj način njoj nije teško da otkrije svoju žrtvu. Međutim, bogomoljka nije organizam na koji se često nailazi. Iz tog razloga, osa nekada mora da traga po zemlji satima da bi našla jednu bogomoljku. Tokom tog putovanja, ona ne zaboravlja da očisti svoje senzore da ne bi izgubili osetljivost.

Kada ova osa pronađe bogomoljku, dolazi do sukoba. Glavno oružje bogomoljke jeste njen snažan otrov. Na početku borbe, bogomoljka odmah ujeda osu. Ipak, ove ose su zaštićene protiv otrova bogomoljke posedovanjem specijalnog protivotrova koji se izlučuje u njihovom telu.

U tom trenutku, bogomoljka ne može da učini ništa više protiv ose. I tada, osa uzvraća udarac. Osa ubada bogomoljku u gornji levi deo njenog stomaka i tu izlučuje svoj otrov. Interesantno je da osa posebno bira taj deo tela bogomoljke zato što je to njen najosetljiviji deo. Najinteresantniji deo ovog događaja nastupa nakon toga: otrov koji je osa izlučila ne ubija bogomoljku već je samo parališe.

Pepsis - Tarantula

Osa ubada otrovnog pauka tarantulu u gornji levi deo njegovog stomaka. To je najodgovarajuće područje za ubod da bi se tarantula paralizovala.

Osa zatim odvlači paralisanu bogomoljku na odgovarajuće mesto, iskopava rupu i ubacuje bogomoljku u tu rupu. Onda osa priprema mesto na stomaku bogomoljke i na njega smešta samo jedno jaje.

Za nekoliko dana, mladunče ose izlazi iz jajeta. Mladunče provodi vreme na telu bogomoljke i stvara sklonište na njenom telu sve do larvenog stadijuma kada će pretrpeti metamorfozu.

Ova osa mora da nađe bogomoljku za svako od dvadeset jaja koje će izleći tokom sezone razmnožavanja.

Ovaj neverovatni metod nam pokazuje da je sistem za razmnožavanje ove ose specijano stvoren u skladu sa prirodom bogomoljke. Inače, ne bi bilo moguće objasniti prisustvo antiotrova u telu ose protiv otrova bogomoljke, ili postojanje osinog otrova koje parališe bogomoljku.

Manzara

The Lord of the East and the West and everything between them if you used your intellect.
(Surat ash-Shu’ara: 28)

 

8 / total 16
Knjigu “Čudesa Stvaranja” Haruna Jahje možete čitati online, podeliti na društvenim mrežama kao što su Facebook i Twitter, sačuvati na svoj računar, korisiti u svojoj zadaći i drugim radovima, i objavljivati, kopirati i reproducirati je na svojoj web stranici ili blogu bez ikakve naknade, uz jedinu obavezu navođenja ove stranice kao izvora.
About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."