Evolution Hoax

< <
13 / total: 16

Part 2: Čovek 3/3 Odbrambeni Sistem

Kao što je poznato, odbrana je pitanje od najvećeg značaja za opstanak jedne države. Nacije se uvek čuvaju od svih vrsta unutrašnjih i spoljnih opasnosti, napada, rizika od rata i terorističkih akcija. To je razlog zašto oni odvajaju veliki deo svog novca za odbranu. Armije su osposobljene sa najnaprednijim avionima, brodovima i oružjem, a snage odbrane se uvek drže na najvišem nivou pripravnosti.

Ljudsko telo je okruženo mnogim opasnostima i neprijateljima. Ti neprijatelji su bakterije, virusi i drugi slični mikroorganizmi. Oni svuda postoje; u vazduhu koji udišemo, u vodi koju pijemo, u sredini u kojoj živimo.

Ono čega mnogi ljudi nisu svesni jeste da ljudsko telo poseduje jaku armiju, odbrambeni ili imunološki sistem, koji se bori protiv neprijatelja. To je prava armija sastavljena od “vojnika” i “oficira” sa različitim zadacima, koji su specijalno pripremljeni, i primenjuju visoku tehnologiju i koriste konvencionalno i hemijsko oružje.

Virüs

Prva linija odbrane tela predstavljena je kožom. Kada dođe do posekotine ili povređivanja kože, to znači da je telo u opasnosti. Tada virusi i bakterije mogu lako da uđu u telo. Kada dođe do takvog povređivanja, ćelije koje se suprostavljaju virusima i bakterijama, zvane “fagocite”, žure do povređenog mesta i pokušavaju da unište mikro-organizme koji su ušli u telo. Sa druge strane, povređeni deo kože u stanju je da sprečava ulazak stranih čestica u telo, ubrzo nakon početka ozdravljenja.

Svakoga dana, čak svakoga minuta, vodi se stalna borba između ove armije i neprijateljskih snaga, ali bez našeg znanja. Taj rat može biti u obliku malih, lokalnih čarki, kao i u obliku borbi u kojima je celo telo uključeno i alarmirano. Te borbe mi nazivamo “bolesti”.

Opšte vođenje tog rata skoro nikad se ne menja. Neprijatelj pokušava da prevari drugu stranu maskirajući se prilikom upada u telo. Pripremljene snage istrage raspoređene su od strane odbrane da prepoznaju neprijatelje. Neprijatelji se otkrivaju, a onda se proizvode odgovarajuća oružja za njihovo uništenje. Tada dolazi do bliskog kontakta, poražavanja neprijatelja, prestanka borbe i čišćenja bojnog polja. Na kraju, beleži se svaki tip informacije o neprijatelju kao mera predostrožnosti od mogućeg ponovnog napada.

Istražimo sada pobliže ovaj interesantni rat.

Opsednuta Tvrđava: Ljudsko Telo

Mi možemo zamisliti ljudsko telo kao tvrđavu opsednutu neprijateljima. Neprijatelji smišljaju različite načine kako bi upali u tu tvrđavu. Koža čoveka je zid ove tvrđave.

Supstanca keratin u ćelijama kože predstavlja nepremostivu barijeru za bakterije i gljive. Strane supstance koje dolaze do kože ne mogu proći taj zid. Štaviše, iako se spoljni sloj kože, koji sadrži keratin, stalno skida, on se obnavlja od strane kože koja raste iznutra. Tako, svi nepoželjni gosti koji se skupljaju na koži bivaju izbačeni sa tela zajedno sa mrtvom kožom, tokom obnavljanja kože iznutra prema spoljnoj strani. Neprijatelj može jedino naći svoj put kroz ranu, ako dođe do povređivanja kože.

Linija Fronta

Jedan od načina na koji virusi ulaze u telo jeste vazduh. Neprijatelj pronalazi svoj put do tela kroz vazduh koji udišemo. Međutim, specijalno izlučenje u nosnoj sluzavoj membrani i odbrambeni elementi u plućima koji gutaju ćelije (fagociti) susreću ove neprijatelje i kontrolišu situaciju da ne bi došlo do opasnosti. Enzimi za varenje u želudačnoj kiselini i malo crevo eliminišu veliki broj mikroba koji pokušavaju da uđu u telo putem hrane.

Sukob Sa Neprijateljima

Postoje neki mikrobi koji se nalaze u različitim delovima ljudskog tela (kao što su koža, nabori kože, usta, nos, oko, gornji disajni kanali, kanali gde se vari hrana, polni organi), a koji ne uzrokuju oboljenja.

Kada mikrobi izvana uđu u telo, ovi domaći mikrobi - misleći da je njihovo stanište napadnuto - i ne želeći da propuste ove strane elemente koji napadaju njihovo stanište - počinju žestoko da se bore. Mi ih možemo definisati kao profesionalne vojnike. Oni pokušavaju da zaštite svoju teritoriju i po cenu sopstvene smrti. Na taj način se velika vojska u našem telu pojačava sa ovim mikro-pomagačima.

Bakteri

“Napad Na Ćeliju” Delovanje Virusa

1. Virus dolazi u kontakt sa ćelijom tako što joj se najpre približi, a zatim prione za nju. (To se vidi na ćeliji bakterije, na ovoj skici.)

2. Virus ispušta specijalan enzim, na mestu kontakta, koji mu pomaže da probije membranu ćelije kojoj se približio. Na taj način dolazi do formiranja prolaza na zidu ćelije. Virus povlači nazad svoj rep i skupljajući se ubrizgava nukleinsku kiselinu (DNK ili RNK) iz svog tela u ćeliju.

3. Nukleinska kiselina virusa koja je ušla u ćeliju počinje da je kontroliše. Životne funkcije ćelije se zaustavljaju. Nukleinska kiselina virusa se umnožava korišćenjem mogućnosti ćelije.

4. Novoformirani delovi virusa sakupljaju se i formiraju nove viruse.

5. Kada je formirano dovoljno virusa, ćelija se raspada, a novo-nastali virusi kreću u akciju nalaženja novih ćelija. Vreme koje protekne od ulaska virusa u ćeliju do kraja njegove reprodukcije iznosi oko 20-25 minuta. Na kraju svakog umnožavanja u ćeliji se formira 200-300 novih virusa.

a. cell wall
b. capsid VIRUS
c. nucleic acid
d. bacteria chromosome

Korak Po Korak Do Velikog Rata

Ako mikroskopski napadač koji ulazi u telo savlada odbrambene elemente koji predstavljaju čuvare i bakterije koji predstavljaju vojnike, to uzrokuje početak velikog rata. U tom slučaju telo, sa svojom organizovanom armijom, započinje savršeni odbrambeno-ofanzivni rat protiv strane vojske.

Rat kojeg vodi čovekov odbrambeni sistem uključuje četiri koraka:

1. Identifikacija neprijatelja.
2. Učvršćivanje odbrane i pripremanje ofanzivnog oružja.
3. Napad i borba.
4. Vraćanje u normalno stanje.

Ćelije koje se prve susreću sa neprijateljem jesu ćelije mikrofage. Ove ćelije dolaze u blizak kontakt sa neprijateljem i bore se “prsa u prsa”. One su kao pešadija koja se bori bajonetima protiv neprijatelja i dejstvuje na prvoj liniji fronta.

Štaviše, makrofage deluju kao inteligentni odredi ili kao tajne jedinice armije. One obavljaju jedan deo uništavanja neprijatelja. Taj deo predstavlja otkrivanje identiteta neprijatelja i utvrđivanje njegovih osobina. Makrofage prenose tu informaciju na sledeću inteligentnu jedinicu - informacione T-ćelije.

Opšta Uzbuna

Makrofajlar

Makrofage su oni elementi odbrambenog sistema koji se bore na prvoj liniji fronta. Oni gutaju i vare sve vrste stranih supstanci u krvi. Njihov drugi zadatak je da pozovu T-ćelije u pomoć uvek kad se susretnu sa opasnošću. Na levoj slici, vidi se makrofaga koja pokušava da uhvati bakteriju uz pomoć svog produžetka. Na desnoj slici, makrofaga pokušava da proguta molekule lipida koji su ušli u telo.

Kada je država ušla u rat, objavljuje se opšta mobilizacija. Većina prirodnih izvora i budžeta troši se na troškove vođenja rata. Ekonomija se reorganizuje u skladu sa ovom izuzetnom situacijom i celokupna država je pokretu. U jednom ratu, u kojem će se boriti celokupna odbrambena armija tela, takođe se objavljuje mobilizacija. Da li se pitate kako?

Ako je neprijatelj jači nego što se očekivalo, makrofage koje dočekuju napad izlučuju specijalnu supstancu. Naziv te supstance je “pirogen” i to je jedna vrsta ćelija za uzbunjivanje. Nakon prelaska dugog puta, pirogen dolazi do mozga i stimuliše centar za povećanje temperature u mozgu. Uočavajući tu stimulaciju, mozak uključuje alarme u telu i čovek oseća povišenje temperature. Pacijent sa visokom temperaturom prirodno oseća potrebu da se odmori. Na taj način, energija potrebna odbrambenoj armiji ne troši se na druge strane. Kao što vidimo, postoji izuzetno složen plan i dizajn koji funkcioniše.

Organizovana Armija Stupa U Akciju

Rat između mikroskopskog napadača i odbrambenog sistema postaje mnogo složeniji nakon mobilizacije, to jest, nakon čovekovog pada u postelju. Na tom stupnju, pešadija (fagociti) i konjica (makrofage) pokazuju se kao nedovoljni, pa je celo telo uzbunjeno i rat se pojačava. Na tom stupnju, limfociti (T i B ćelije) intervenišu.

Konjica (makrofage) prenose informacije o neprijatelju do T-pomoćnih ćelija. Te ćelije pozivaju T-citotoksične i B-ćelije u bitku. Oni predstavljaju najefikasnije borce odbrambenog sistema.

Bakterilerle kaplanmış bir B hücresi.

AB ćelija prekrivena bakterijama.

U ovom događaju zvanom makrofaga se izdužuje da bi progutala veliki broj bakterija. Bakterije su uhvaćene jednim od izduženja makrofaga. Tada ih ćelija guta. Nakon toga, snažne hemijske supstance u makrofagi razgrađuju neprijatelja i uništavaju ga. Drugim rečima, makrofaga guta neprijatelja, vari ga i koristi dobijene materijale.

Proizvodnja Oružja

Uskoro nakon što B-ćelije dobiju informaciju o neprijatelju, one počinju da proizvode oružje. To oružje, slično balističkim raketama, proizvodi se samo da bi uništilo neprijatelja o kome su dobili informaciju. Ta proizvodnja je tako savršena da se u potpunosti poklapaju trodimenzionalna struktura mikroskopskog napadača i trodimenzionalna struktura oružja. To slaganje je nalik onom između ključa i brave.

Antitela napreduju u pravcu neprijatelja i čvrsto prijanjaju uz njega. Nakon tog stupnja, neprijatelj je neutralisan kao tenk kome su uništene gusenice, top i mitraljez. Nakon toga, dolaze ostali članovi odbrambenog sistema i eliminišu neutralisovanog neprijatelja.

Ovde je veoma važno zapaziti jednu stvar: postoji milione tipova neprijatelja koji se mogu sukobiti sa odbrambenim sistemom. B-ćelije mogu proizvesti odgovarajuće oružje za sve tipove neprijatelja bez obzira kakvi su. To znači da odbrambeni sistem ima urođeno znanje i sposobnost da proizvede ključeve za milione različitih tipova brava. Ove ćelije koje nemaju svest imaju sposobnost da načine milione tipova antitela, a njihovo korišćenje na način koji je najadekvatniji dokazuje da je ceo sistem stvoren od strane Onoga koji ima neverovatnu silu.

Osim toga, ovaj sistem savršeno funkcioniše. Kada B-ćelije unište neprijatelja balističkim raketama, T-citotoksične ćelije takođe započinju žestok rat protiv neprijatelja. Kada neki virusi uđu u ćeliju, oni mogu pokušati da se sakriju od oružja koje proizvode B-ćelije. T-citotoksične ćelije pronalaze bolesne ćelije u kojima se kriju ovi maskirani neprijatelji i uništavaju ih.

Nakon Pobede

Nakon što je neprijatelj pobeđen, T-ćelije prigušivači stupaju u akciju. Ove ćelije daju odbrambenoj armiji komandu da prestanu sa vatrom i uzrokuju da T-citotoksične i B-ćelije prestanu sa svojim aktivnostima. Na taj način telo ne ostaje u stanju mobilizacije uzaludno. Nakon što je rat završen, većina T i B-ćelija proizvedenih specifično za rat, kompletiraju svoj životni ciklus i umiru. Međutim, ovaj težak rat se ne zaboravlja. Pre rata, potrebno je malo vremena da neprijatelj bude identifikovan i da se obave neophodne pripreme. Ako se neprijatelj ikada ponovo vrati, telo će biti mnogo bolje pripremljeno. Grupa memorijskih ćelija, koja pamti osobine neprijatelja, stalno će biti na usluzi odbrambenom sistemu. U slučaju drugog napada, odbrambeni sistem, uz pomoć informacija od memorijskih ćelija, znaće da odreaguje pre nego što neprijatelj upotrebi silu. Razlog zašto mi ne dobijamo zauške ili male boginje, nakon što smo ih jednom imali, jeste zbog toga što postoji memorija u odbrambenom sistemu.

Bebek

O mankind! You are the poor in need of Allah whereas Allah is the Rich beyond need, the Praiseworthy.
(Surah Fatir: 15)

Nije iznenađujuće što teorija evolucije, koja pretpostavlja da su živa bića nastala slučajno, ne može objasniti kako je nastao ovaj složeni sistem. Tvrdnja teorije evolucije jeste da su živa bića i živi sistemi nastali korak po korak akumuliranjem malih slučajnosti. Međutim, odbrambeni sistem ni na koji način nije mogao nastati korak po korak. Razlog tome je što odsustvom ili pogrešnim delovanjem čak i samo jednog faktora koji čini ovaj sistem, ceo sistem ne bi mogao da radi i osoba ne bi mogla da preživi. Ovaj sistem je morao nastati kao kompletan i savršen u svim svojim delovima. Ova činjenica čini tvrdnju o “slučajnostima” besmislenom.

Ko je, onda, napravio taj plan? Ko zna da temperatura tela mora da poraste i da jedino na taj način energija potrebna za odbrambenu armiju neće biti trošena na drugim mestima? Da li su to učinile makrofage? Makrofage su samo male ćelije. One nemaju sposobnost da misle. To su sistemi koji se pokoravaju uspostavljenom savršenom redu i ispunjavaju svoje dužnosti.

Da li je čovek stvorio taj sistem? Sigurno ne. Ljudi čak nisu ni svesni da jedan takav savršeni sistem funkcioniše u njihovim telima. Međutim, ovaj sistem, kojeg mi nismo ni svesni, štiti nas od sigurne smrti.

Očigledno je da onaj koji je stvorio odbrambeni sistem i koji je stvorio celo ljudsko telo, mora biti Tvorac koji poseduje neverovatno znanje i moć. Taj Tvorac je Onaj koji je stvorio čoveka u početku od “praha zemaljskog”.

Odbrambeni (Imunološki) Sistem

Leukociti, kojih ima oko jedan trilion, predstavljaju jednu visoko specijalizovanu armiju za odbranu. Najvažniji agensi te armije i zadaci koje oni obavljaju tokom jednog rata sa neprijateljem, opisani su u nastavku.

Virüs

Virus

Virus, koji predstavlja paket genetičke informacije, zavistan je od sredine u kojoj se nalazi da bi bio aktiviran. On mora da koristi mehanizme ćelije domaćina da bi se razmnožavao.

Makrofaj

Makrofaga

Ovo je stražar i odbrambena ćelija na prvoj liniji fronta. Ona guta i vari sve vrste stranih materijala u krvi. Kada dođe do mikroskopskog napadača, ona poziva T-ćelije pomagače na mesto akcije.

Yardımcı T hücresi

T-Ćelija Pomagač

Ovo je službenik odbrambenog sistema. Nakon što prepozna neprijatelja, on odlazi u slezinu i limfne žlezde, i poziva ostale ćelije da se bore protiv stranih agenasa.

Öldürücü T hücresi

T-Citotoksične Ćelije

Pozvane od strane T-ćelija pomagača, ove ćelije uništavaju ćelije koje su okupirane stranim materijalima i ćelije raka.

B hücesi

B-Ćelije

Ove ćelije, koje predstavljaju biloške fabrike oružja, pronađene su u slezini i limfnim žlezdama. Kada ih pozovu T-ćelije pomagači, one proizvode jaka hemijska oružja zvana antitela.

Antikor

Antitela

Ovaj protein u obliku slova “Y” prikačinje se na telo stranog agensa, čini da on postane nedelotvoran i oznavača ga da postane meta za ćelije ubice.

Baskılayıcı T hücresi

T-Ćelije Prigušivači

Ovaj treći tip T-ćelija usporava aktivnosti T i B-ćelija ili ih zaustavlja. One označavaju kraj napada nakon što je bolest pobeđena.

Bellek hücresi

Memorijske Ćelije

Ove odbrambene ćelije formiraju se nakon što je bolest prvi put pobeđena. Zadržavanjem u telu tokom više godina, one obezbeđuju da se mehanizam odbrane aktivira veoma brzo i efikasno ako se telo ponovno susretne sa istom bolešću.

Savunma sistemi

1-RAT POČINJE

Kada se virusi rašire u telu, neki od njih bivaju progutani od strane makrofaga. Makrofage šalju antitela na viruse i prikačinju ih na njihovu površinu. Samo nekoliko od više miliona T-ćelija pomagača koje putuju krvnim sistemom imaju sposobnost da “pročitaju” ova specifična antitela. Ove specijalne T-ćelije koje se prikačinju na makrofage postaju aktivne.

2-ODBRAMBENE ĆELIJE SE POVEĆAVAJU

Kada se T-ćelije pomagači aktiviraju, one imaju tendenciju da se povećavaju. One onda pozivaju T-citotoksične ćelije i B-ćelije, kojih je malo i koje su osetljive na neprijateljske viruse. I dok se broj B-ćelija povećava, T-ćelije pomagači im šalju signale da proizvedu antitela.

3-POBEĐIVANJE BOLESTI

U međuvremenu, neki od virusa ulaze u ćelije. Virusi se mogu umnožavati jedino unutar ćelije. Uz pomoć materijala koje izlučuju, T-citotoksične ćelije izazivaju smrt ovih ćelija probijajući se kroz njihove membrane, sprečavajući tako da se virusi u ćeliji umnožavaju. Prikačinjanjem direktno na površinu virusa, antitela ih neutrališu, sprečavaju da oni uđu u ćeliju i započinju hemijske reakcije koje će uništiti napadnute ćelije.

4-NAKON RATA

Nakon što je bolest pobeđena, T-ćelije prigušivači zaustavljaju ceo ofanzivni sistem. T-memorijske ćelije i B-ćelije ostaju u krvi i limfnom sistemu da bi se odmah aktivirale u slučaju da se pojavi virus istog tipa.

 

13 / total 16
Knjigu “Čudesa Stvaranja” Haruna Jahje možete čitati online, podeliti na društvenim mrežama kao što su Facebook i Twitter, sačuvati na svoj računar, korisiti u svojoj zadaći i drugim radovima, i objavljivati, kopirati i reproducirati je na svojoj web stranici ili blogu bez ikakve naknade, uz jedinu obavezu navođenja ove stranice kao izvora.
About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."