Evolution Hoax

< <
11 / total: 16

Part 2: Čovek 1/3 Stvaranje u Materici

Ako čovek ne koristi zdrav razum, a postavi sebi pitanje: "Kako sam ja nastao?" mogao bi na njega nelogično da odgovori: "Nastao sam nekako..." Sa takvim razmišljanjem, on bi započeo da vodi jedan život u kojem ne bi imao vremena da razmišlja o takvim stvarima.

Međutim, čovek koji koristi zdrav razum razmišljaće o tome kako je nastao i razumeće značenje svog života u skladu sa tim. Dok bude o tome razmišljao, on neće biti uplašen, kao što je to slučaj sa nekim ljudima, kada dođe do zaključka: "Ja sam stvoren." Ljudi koje smo gore spomenuli ne žele da imaju nikakvu odgovornost prema Tvorcu. Oni se boje menjanja svog načina života, ponašanja i ideologije koju su prihvatili, u slučaju da priznaju da su stvoreni. Dakle, oni beže od poslušnosti svome Tvorcu.

Sa druge strane, osoba koja procenjuje svoje postojanje sa mudrošću i zdravim razumom, videće u sebi znake Božjeg stvaranja. On će priznati da njegovo postojanje zavisi od zajedničkog delovanja hiljada složenih sistema, koje on nije stvorio i ne kontroliše. On će shvatiti da je "stvoren" i uz pomoć svog Tvorca pokušaće da razume sa kojom svrhom ga je On "stvorio".

Bebek

"Does not man recall that We created him before when he was not anything?"
(Surah Maryam: 67)

Naredne stranice uključuju različite informacije, za one koji su mudri i koriste zdrav razum, koje pokazuju kako je "sve to bilo stvoreno" i čudo njihovog stvaranja.

Priča o nastanku čoveka počinje na dva različita mesta koja su veoma udaljena jedno od drugog. Ljudsko biće započinje svoj život spajanjem dve odvojene tvari koje se nalaze kod muškarca i žene, koje su stvorene potpuno nezavisno jedna od druge, pa ipak u savrenoj harmoniji. Sigurno je da sperma u telu muškarca nije proizvedena voljom i kontrolom muškarca, na isti način kao što jajna ćelija u telu žene nije formirana voljom i kontrolom žene. Zaista, oni nisu čak ni svesni onoga što se dešava.

Očigledno je da obe ove tvari, koje dolaze od muškarca i žene, jesu stvorene da odgovaraju jedno drugom. Stvaranje ovih dveju tvari, njihovo sjedinjenje i transformacija u ljudsko biće, jesu zaista velika čuda.

Bebek

Allah created you from dust and then from a drop of sperm and then made you into pairs. No female becomes pregnant or gives birth except with His knowledge. And no living thing lives long or has its life cut short without that being in a Book. That is easy for Allah.
(Surah Fatir: 11)

Testisi I Spermatozoidi

Spermatozoid, koji predstavlja prvi korak u stvaranju novog ljudskog bića, stvara se "izvan" tela muškarca. Razlog za to jeste što je proizvodnja spermatozoida jedino moguća u sredini koja je dva stepena hladnija od normalne čovekove telesne temperature. Da bi se temperatura stabilisala na tom nivou postoji specijalna koža na testisima. Ona se skuplja kada je hladno i širi kada je toplo, održavajući temperaturu kontantnom. Da li muškarac sam "reguliše" i uređuje ovaj osetljivi sistem? Sigurno ne. Muškarac nije čak ni svestan toga. Oni koji odbacuju ovu činjenicu stvaranja mogu jedino reći da je to "neotkrivena funkcija ljudskog tela". Termin "neotkrivena funkcija" nije ništa drugo nego samo izgovor.

Spermatozoidi se proizvode stopom od 1.000 u minuti i imaju specijalan dizajn napravljen za njihovo putovanje do jajnika žene, putovanje koje napreduje kao da spermatozoidi "znaju" za to mesto. Spermatozoid je sastavljen od glave, vrata i repa. Njegov rep mu pomaže da se kreće u materici kao riba.

Njegov glaveni deo, koji sadrži jedan deo bebinog genetskog koda, prekriven je specijalnim zaštitinim oklopom. Funkcija ovog oklopa se otkriva na ulazu u matericu: ovde, sredina je veoma kisela. Jasno je da su spermatozoidi prekriveni zaštitinim oklopom od strane "Nekoga" ko je svestan ove kiselosti. (Svrha ove kiselosti sredine jeste zaštita majke od mikroba.)

Testislerin iç görüntüsü ve spermler

Sperma i unutrašnjost testisa

It is not only millions of sperms that are ejaculated into the uterus. Semen is a mixture of various kinds of fluid. In the Qur’an this fact is emphasised in the verse below:

 "Has man ever known a point of time when he was not something remembered? We created man from a mingled drop to test him, and We made him hearing and seeing." (Surat al-Insan: 1-2)

U matericu dolazi više miliona spermatozoida, ali ne sami. Oni dolaze zajedno sa mešavinom različitih vrsta fluida. Ovi fluidi sadrže šećer koji obezbeđuje energiju potrebnu spermatozoidima. Pored toga, njeni sastavni elementi imaju različite zadatke, kao što je neutralisanje kiselosti na ulazu u matericu i održavanje sredine klizavom za kretanje spermatozoida. (Ovde ponovo vidimo da su dve različite i nezavisne tvari stvorene u skladu jedna sa drugom.) Spermatozoid prevaljuje težak put unutar tela majke dok ne dođe do jajne ćelije. Bez obzira na to kako spermatozoidi štite sebe, otprilike samo hiljadu od 200-300 miliona spermatozoida, stiže do jajne ćelije.

Jajna Ćelija

Yumurta

I dok je spermatozoid dizajniran u skladu sa jajnom ćelijom, jajna ćelija je, sa druge strane, pripremljena da bude seme života u potpuno drugačijoj sredini. I dok žena nije ni svesna, jedna jajna ćelija, koja je sazrela u jajniku, odlazi u trbušnu šupljinu i onda se zakačinje za drške smeštene na kraju nastavaka zvanih jajovodi, u materici. Nakon toga, jajna ćelija počinje da se kreće uz pomoć pokreta treplji, unutar jajovoda. Ova jajna ćelija ima veličinu kao polovina jednog zrnca soli.

Mesto gde se jajna ćelija i spermatozoidi susreću jeste jajovod. Ovde, jajna ćelija počinje da luči specijalan fluid. Uz pomoć ovog izlučenja, spermatozoidi pronalaze mesto gde se nalazi jajna ćelija. Ovde je potrebno da budemo svesni jedne stvari: kada kažemo da jajna ćelija "počinje da luči", mi ne govorimo o čoveku ili nekom svesnom biću. To se ne može objasniti slučajnošću - da se mikroskopska proteinska masa "odlučuje" na takav potez "sama od sebe" i onda "priprema" i islučuje jedan hemijski sastojak da bi privukao sebi spermatozoide. To je očigledno već dizajnirano da funkcioniše.

Ukratko, sistem za razmnožavanje u telu dizajniran je da spoji jajnu ćeliju i spermatozoid. To znači da je sistem za razmnožavanje kod žene stvoren u skladu sa potrebama spermatozoida, a da su spermatozoidi stvoreni u skladu sa zahtevima sredine unutar majčinog tela.

Spajanje Spermatozoida I Jajne Ćelije

Yumurtanın etrafını saran spermler.

Spermatozoidi oko jajne ćelije

Kada se spermatozoidi, koji nameravaju da izvrše oplodnju, približe jajnoj ćeliji, jajna ćelija ponovo "odlučuje" da izluči specijalan fluid, pripremljen specijalno za spermatozoide, koji rastvara zaštitni oklop spermatozoida. Zatim, kesice enzima rastvarača, koje se nalaze na krajevima spermatozoida i koje su specijalno napravljene za jajnu ćeliju, bivaju otvorene. Kada spermatozoidi dođu do jajne ćelije, ovi enzimi probijaju njenu membranu omogućavajući spermatozoidu da uđe. Iako se oko jajne ćelije nalazi mnoštvo spermatozoida, uglavnom samo jedan od njih oplođuje jajnu ćeliju.

The Qur’anic verses describing this stage are very interesting. In the Qur’an, it is stated that a human being is made from an extract of base fluid, that is, the semen.

Uzun ve zorlu bir yolculuk geçiren spermlerden biri yumurtayı döllemek için içeri giriyor

Trenutak spajanja

Jedan od spermatozoida ulazi u jajnu ćeliju da je oplodi, nakon dugog i teškog putovanja.

"...then He produced his seed from an extract of base fluid" (Surat as-Sajda: 8)

Interesantno je zapaziti da nije sam fluid, koji sadrži spermatozoide, taj koji vrši oplodnju jajne ćelije, već samo jedan njegov deo. Jedan spermatozoid jeste agens oplodnje, odnosno hromozomi u spermatozoidu koji predstavljaju jedan njegov deo.

Kada jajna ćelija prihvati jednog spermatozoida, drugim spermatozoidima više nije moguće da uđu. Razlog tome je električno polje koje se stvara oko jajne ćelije. Područje oko jajne ćelije je negativno naelektrisano, a ubrzo nakon što spermatozoid uđe u jajnu ćeliju ovo naelektrisanje se menja u pozitivno. Dakle, jajna ćelija, koja ima isto naelektrisanje kao i sperematozoidi izvan nje, počinje da ih odbija.

To znači da električno naelektrisanje ove dve supstance, koje su nastale nezavisno i odvojeno jedna od druge, takođe je u skladu jedno sa drugim.

Konačno, DNK muškarca u spermatozoidu i DNK žene u jajnoj ćeliji se kombinuju. Sada, to je prvo seme, prva ćelija novog ljudskog bića u utrobi majke - zigot.

Yumurtayı dölleyecek sperm

Kada se spermatozoid koji će oploditi jajnu ćeliju približni jajnoj ćeliji, ona iznenada izlučuje specijalnu tečnost koja rastvara zaštitini omotač spermatozoida. Zbog toga se otvaraju kesice enzima rastvarača. Uskoro nakon što spermatozoid dođe do jajne ćelije, ovi enzimi probijaju membranu jajne ćelije, omogućavajući tako spermatozoidu da uđe.

Ana rahmi

Rast oplođene jajne ćelije koji počinje sa jednom ćelijom i nastavlja se stalnim umnožavanjem ćelija.
Zigot (oplođena jajna ćelija) posmatran kako je pričvršćen u materici majke.

Grudvica Se Drži Za Matericu...

Alak

Kada se spermatozoid muškarca sjedini sa jajnom ćelijom žene, kao što je gore opisano, formira se suština bebe koja će biti rođena. Ova jedna ćelija, poznata u biologiji kao "zigot", odmah će početi da raste i uskoro će postati "malo telo".

Zigot ne provodi svoje vreme razvoja uzalud. On se pridržava za matericu baš kao što su korenovi biljaka snažno pričvršćeni za zemlju. Preko te veze, zigot može dobiti od tela majke supstance neophodne za svoj razvoj.

I kada se tako savršeno pričvrsti za matericu, zigot počinje da se razvija. Materica se u međuvremenu ispunjava tečnošću zvanom "amniotički fluid" koja okružuje zigot. Najvažnija funkcija amniotičkog fluida u kojem se beba razvija jeste zaštita bebe od spoljnih uticaja.

Recite: In the Name of your Lord Who created man from a blood clot. Recite: And your Lord is the Most Generous. (Surat al-‘Alaq: 1-3)

Does man reckon he will be left to go on unchecked? Was he not a drop of ejaculated sperm? Then a blood clot, which He created and shaped, making from it both sexes, male and female? (Surat al-Qiyamah: 36-39)

The Arabic meaning of the word "blood-clot" is "a thing that clings to some place". The word is used literally to describe leeches that cling to a body to suck blood. It is obviously the best possible word to describe the zygote clinging to the wall of the uterus and absorbing its sustenance from it.

The Qur’an has more to disclose about the zygote. Perfectly clinging to the uterus, the zygote starts to develop. The uterus of the mother, meanwhile, is filled with a fluid called the "amnion liquid" that surrounds the zygote. The most important function of the amnion liquid in which the baby develops is to protect the baby against blows from outside. In the Qur’an, this fact is revealed as follows:

Did We not create you from a base fluid? Then place it in a secure repository? (Surat al-Mursalat: 20-21)

All of this information given in the Qur’an about the formation of man demonstrates that the Qur’an comes from a source that knows about this formation down to its slightest detail. This situation once more proves that the Qur’an is the word of Allah.

Ana rahmi

Tri Tamna Regiona

Nakon oplodnje, razvoj deteta odvija se u tri različita regiona. Ti regioni su:

1. Jajovod: ovo je region gde se spajaju jajna ćelija i spermatozoid, i gde se jajnik spaja sa matericom.
2. Unutrašnjost zida materice za koji se zigot pričvršćuje da bi se razvio.
3. Region gde embrion počinje rast - u kesici punoj specijalnog fluida.

This is stated in the Qur’an as:

"He creates you stage by stage in your mothers' wombs in a threefold darkness. That is Allah, your Lord. Sovereignty is His. There is no god but Him. So what has made you deviate?..." (Surat az-Zumar: 6)

U međuvremenu, embrion koji je prethodno izgledao kao žitka masa, tokom vremena se transformiše. U početnoj mekoj strukturi počinju da se formiraju čvrste kosti koje omogućavaju telu da stoji uspravno. Ćelije, koje su u početku bile iste, počinju da se razdvajaju: neke formiraju ćelije oka koje su osetljive na svetlost, neke formiraju nervne ćelije osetljive na hladnoću, toplotu i bol, a neke bivaju osetljive na zvučne vibrazije. Da li ćelije same odlučuju da se razdvajaju na ovakav način? Da li one same odlučuju da najpre formiraju srce ili oko, a onda krenu da izvrše taj težak zadatak? Sa druge strane, da li su one stvorene adekvatno za takvu svrhu? Mudrost, intelekt i duh predstavljaju drugu alternativu.

Na kraju tih procesa, kada beba kompletira svoj razvoj u majčinoj utrobi, ona se rađa i dolazi na ovaj svet. Sada je ona 100 miliona puta veća i 6 milijardi puta teža nago što je bila u početku.

Ovo je priča o našem prvom koraku u životu, kakvog nema nijedan drugi organizam. Šta može biti važnije za čoveka nego otkrivanje svrhe takvog neverovatnog stvaranja?

Gözün oluşumu

Period Formiranja Očiju...

Nelogično je tvrditi da se sve ove složene funkcije odvijaju na osnovu "njihove sopstvene volje". Naše telo, koje počinje od "kapljice spermatozoida" koja se transforiše u čoveka, poseduje milione osetljivih sistema. Iako mi nismo svesni njihovog postojanja, njihova izuzetna složenost i osetljivost omogućava našem telu da preživi. Svi ti sistemi su dizajnirani i funkcionišu zahvaljujući čovekovom Tvorcu, po čijem je obličju čovek i stvoren. Nakon što ga je stvorio, Tvorac nije ostavio čoveka da nekontrolisano funkcioniše bez ikakve svrhe.

 "Allah created you from dust and then from a drop of sperm and then made you into pairs. No female gets pregnant or gives birth except with His knowledge. And no living thing lives long or has its life cut short without that being in a Book. That is easy for Allah." (Surah Fatir: 11)

Our body, which from only a "drop of sperm", transforms itself into a human, has millions of delicate balances. Even though we are not aware of them, there are extremely complex and delicate systems in our body that help us survive. Allah, the only Owner, Creator and Lord of man built all these systems, in order for him to understand that "he is created".

Man is a being Allah created. Since he is created, he is not to be "left uncontrolled (without purpose)".

Bebek

Or were they created out of nothing, or are they the creators? Or did they creat the eavens and the earth? No, in truth they have no certainty.
(Surat at-Tur: 35-36)

Bebek

U početnom stadijumu oko bebe izgleda kao tamna mrlja, a svoj konačni oblik dobija za nekoliko meseci.

"It is Allah Who made the earth a stable home for you and the sky a dome, and formed you, giving you the best of forms"
(Surat Ghafir: 64)

Majčino Mleko...

Ana rahmi

Refleks Sisanjax

Dete izlazi iz majčine utrobe sa refleksom za sisanje. Njegovo vežbanje sisanja, koje počinje sa sisanjem palca u majčinoj utrobi, ima životni značaj za hranjenje bebe nakon rođenja, pošto ne postoji drugi način da beba uzima mleko koje predstavlja njen jedini izvor hrane.

Ishrana novog ljudskog bića, koje je izraslo transformisanjem jednog spermatozoida u bebu, jeste čudo svoje vrste. Majčino mleko jeste najbolji mogući oblik hrane i ono se proizvodi bez ikakvog posebnog majčinog uticaja.

Zahvaljujući supstancama koje je sačinjavaju, majčino mleko je i izuzetan izvor hrane za novorođenče i supstanca koja povećava otpornost na bolesti kako majke, tako i bebe. Lekari se slažu da se veštačka hrana za bebu može preporučiti jedino ako majčino mleko nije adekvatno, i da se beba treba hraniti majčinim mlekom, naročito tokom prvih meseci. Analizirajmo sada osobine ovog mleka:

◉ Najinteresantniji aspekt majčinog mleka jeste da se njegova koncentracija menja u skladu sa razvojnim fazama bebe. Količina kalorija i sadržaj hranljivih sastojaka menja se u skladu sa tim da li je rođenje bebe bilo prevremeno ili na vreme. Ako je beba rođena pre vremena, koncentracija masnoća i proteina u majčinom mleku veća je od one koju beba normalno zahteva, zato što prevremeno rođena beba zahteva više kalorija.

◉ Elementi imunološkog sistema koji su potrebni bebi, daju se bebi kao već pripremljeni u majčinom mleku. Baš kao profesionalni vojnici, oni brane telo od onoga što mu ne pripada i štite bebu od bolesti.

◉ Ono deluje protiv bakterija. Iako se bakterije proizvode u normalnom mleku za šest sati, ako se majčino mleko ostavi na sobnoj temperaturi da stoji tokom istog vremenskog perioda nijedna bakterija neće biti proizvedena u njemu.

◉ Ono štiti bebu od arteroskleroze.

◉ Beba ga brzo vari.

Danas se zna da nijedan od veštačkih oblika hrane, proizveden u laboratorijama od strane stručnjaka za hranu, nije tako koristan kao prirodno majčino mleko. Postavlja se pitanje: "Ko je proizveo ovo mleko za bebe u majčinom telu dok majka nije bila čak ni svesna njene proizvodnje, i koje je mnogo bolje od onog stvorenog u laboratorijskim uslovima?" Sasvim je jasno da je majčino mleko stvorio sam Tvorac koji je pripremio bebi ono što joj je potrebno.

Bebek

 

11 / total 16
Knjigu “Čudesa Stvaranja” Haruna Jahje možete čitati online, podeliti na društvenim mrežama kao što su Facebook i Twitter, sačuvati na svoj računar, korisiti u svojoj zadaći i drugim radovima, i objavljivati, kopirati i reproducirati je na svojoj web stranici ili blogu bez ikakve naknade, uz jedinu obavezu navođenja ove stranice kao izvora.
About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."