Evolution Hoax

< <
2 / total: 16

Part 1: Životinjsko Carstvo 2/10

Pčela

Skoro svakom čoveku je dobro poznato da je med veoma koristan izvor ishrane za čoveka, dok je samo mali broj ljudi svestan izuzetnih sposobnosti njenog proizvođača - pčele.

Kao što znamo, izvor hrane za pčele je biljni nektar koji se ne pronalazi tokom zime. Iz tog razloga, oni kombinuju nektar prikupljen u leto sa specijalnom tečnošću koju izlučuje njihovo telo, proizvodeći novi oblik hrane - med - i skladište ga za nadolazeće zimske mesece.

Treba naglasiti da količina meda uskladištena od strane pčele je mnogo veća od njenih stvarnih potreba. Prvo pitanje koje dolazi na um jeste zašto pčela pravi "višak proizvodnje", koji izgleda kao gubljenje vremena i energije? Odgovor na to pitanje sakriven je u "nadahnuću" kojim je pčela obdarena.

Pčela proizvodi med ne samo za sebe, već takođe i za čoveka. Pčele, kao i mnogi drugi organizmi u prirodi, takođe su posvećene da služe čoveku.

 Balarısı

Your Lord inspired the bees: "Build dwellings in the mountains and the trees, and also in the structures which men erect. Then eat from every kind of fruit and travel the paths of your Lord, made easy for you to follow." From their bellies comes a drink of varying colours, containing healing for mankind. There is certainly a sign in that for people who reflect.
(Surat an-Nahl: 68-69)

Izuzetna Organizacija U Košnici

Pčele žive u košnici, a njihova proizvodnja meda je fascinantna. Hajde da analiziramo glavne osobine "društvenog života" pčela, bez ulaženja u sitne detaje. Pčele moraju da izvršavaju mnoge "zadatke" i one ih obavljaju sa izuzetnom organizovanošću.

Regulisanje vlažnosti i ventilacije:

Vlažnost košnice, koja daje medu njegov visoki zaštitni kvalitet, mora se držati unutar određenih granica. Ako je vlažnost ispod ili iznad tih granica, dolazi do kvarenja i gubljenja njegovih zaštitnih i hranljivih vrednosti. Takođe, temperatura u košnici iznosi 35 stepeni Celzijusovih tokom 10 meseca u godini. Da bi se održala temperatura i vlažnost košnice unutar određenih granica, specijalna grupa pčela preuzima odgovornost za "ventilaciju".

Kada je vruć dan, pčele mogu lako da provetre košnicu. Ulaz u košnicu se ispunjava pčelama koje se pričvršćuju za drvenu strukturu i hlade košnicu mahanjem svojih krila. U običnoj košnici, vazduh koji ulazi sa jedne strane izbacuje se na drugu stranu. Ovaj dodatni ventilacioni napor pčela provetrava vazduh u svim delovima košnice.

Ovaj ventilacioni sistem je takođe koristan za zaštitu košnice od dima i zagađenog vazduha.

Zdravstveni sistem:

Napori pčela da sačuvaju kvalitet meda nije ograničen samo na regulaciju vlažnosti i toplote. Savršeni sistem zaštite koji postoji unutar košnice sprečava sve da dođe do nekontrolisane produkcije bakterija. Glavna svrha ovog sistema je uklanjanje svih supstanci koje bi mogli da izazovu formiranje bakterija. Osnovni princip ovog zdravstvenog sistema jeste sprečavanje ulaska stranih supstanci u košnicu. Da bi se to obezbedilo, dva čuvara se uvek nalaze na ulazu u košnicu. Ako strana supstanca ili insekt uđu u košnicu uprkos ovoj meri predostrožnosti, sve pčele se uključuju u akciju njegovog izbacivanja iz košnice.

Za veće strane objekte koji se ne mogu odstraniti iz košnice, koristi se drugi mehanizam zaštite. Pčele "balzamuju" takve strane objekte. One proizvode supstancu koja se zove "propolis" (pčelinja smola) pomoću koje mogu da obave proces "balzamovanja". Proizvodnja pčelinje smole se odvija dodavanjem specijalno izlučenog materijala u smolu, koju su prikupili od drveća kao što su bor, topola i akacija. Pčelinja smola se takođe koristi za popunjavanje pukotina u košnici. Nakon što je pčele ubace u pukotine, smola se suši u dodiru sa vazduhom i formira čvrstu površinu. Tako ona može poslužiti protiv svih vrsta spoljnih uticaja. Pčele koriste tu supstancu tokom većeg dela svog rada.

Već u ovom trenutku, mnoga pitanja se postavljaju. Propolis ima osobinu da ne dopušta život bilo kojoj bakteriji. To čini da je propolis idealna supstanca za balzamovanje. Kako pčele znaju da je ova supstanca idealna za balzamovanje? Kako je pčela u stanju da proizvede takvu supstancu koju čovek može da proizvede samo u laboratorijskim uslovima i uz korišćenje tehnologije koja zahteva određeni nivo znanja iz hemije? Kako one znaju da uginuli insekt izaziva stvaranje bakterija i da će balzamovanje to sprečiti?

Očigledno je da pčela ne poseduje nikakvo znanje po tom pitanju, niti po pitanju laboratorije u svom telu. Pčela je samo insekt veličine 1 - 2 cm i ona samo čini ono za šta ju je Tvorac stvorio.

 Balarısı

Maksimalno Skladištenje Uz Minimum Materijala

Pčele izgrađuju košnice u kojima može živeti 80.000 pčela i rade zajedno oblikujući male porcije pčelinjeg voska. Sve pčelinje ćelije su potpuno iste veličine. Ovo inženjersko čudo se postiže zajedničkim radom hiljada pčela. Pčele koriste ove ćelije za skladištenje hrane i zbrinjavanje mladih pčela.

Pčele koriste šestostranu strukturu za konstrukciju ćelija košnice tokom nekoliko hiljada godina. Zadivljujuće je da su one izabrale šestostranu strukturu pre nego osmostranu ili petostranu. Matematičari su odgonetnuli zašto je to tako - šestostrana struktura je najpogodniji geometrijski oblik za maksimalno iskorišćenje jednog prostora. Ako bi ove ćelije bile izgrađene u drugom obliku, onda bi neka područja ostala neiskorišćena; tako bi manje meda bilo uskladišteno i manji broj pčela bi imao korist od njega.

Ćelije u obliku trougla i pravougaonika mogu da prime istu količinu meda kao i šestostrane ćelije. Međutim, između svih ovih geometrijskih oblika, šestostrani oblik ima najmanji obim. Iako oni imaju istu zapreminu, količina voska koja je potrebna za izgradnju šestostrane ćelije manja je nego količina voska koji je potrebna za trouglaste ili kvadratne ćelije.

Zaključak: Šestostrane ćelije zahtevaju minimalnu količinu voska u konstrukciji skladišta koje može da primi maksimalni iznos meda. Sigurno je da pčele nisu mogle same da dođu do ovog zaključka koji je čovek dobio nakon nekoliko složenih geometrijskih operacija. Ovim malim životinjama je urođeno da koriste šestostrani oblik, upravo zato što su naučene i "nadahnute" od strane njihovog Tvorca.

Šestostrani dizajn ćelija je praktičan iz mnogih razloga. Ćelije se slažu jedna sa drugom i međusobno dele svoje zidove. Ovo ponovo osigurava maksimalno skladištenje uz minimum voska. Iako su zidovi ćelija tanki, oni su dovoljno snažni da nose nekoliko puta veću težinu od sopstvene.

Kao i u slučaju zidova ćelije, pčele takođe koriste princip maksimalnog očuvanja kada određuju kako će izgraditi ivice dna.

Saće košnica izgrađene su u obliku table sa dva reda ćelija koji su okrenuti jedan nasuprot drugom. U tom slučaju, postoji problem spajanja u tački kontakta dve ćelije. Konstrukcija površine dna ovih ćelija, kombinovanjem tri jednakostranična četvorougla, rešava ovaj problem. Kada se tri ćelije izgrade na površini saća, automatski se formira površina dna jedne ćelije sa druge strane.

Pošto je površina dna sastavljena od jednakostranične četvorougaone voštane ploče, isti metod se koristi i za stvaranje udubljenja na dnu ovih ćelija. Na taj način se povećava zapremina ćelije, a samim tim i količina meda koji se skladišti.

Druge Karakteristike Ćelija Saća

 Balarısı

Sledeća stvar koju pčele uzimaju u obzir prilikom izgradnje svojih ćelija jeste nagnutost ćelija. Izdizanjem ćelija pod uglom od 13 stepeni sa svake strane, one obezbeđuju da ćelije ne budu paralelne sa zemljom. Tako med ne ističe kroz otvor ćelija.

Dok rade, pčele su poređane u obliku kruga i skupljene zajedno u obliku grozda. Na taj način oni obezbeđuju potrebnu temperaturu za proizvodnju smole. Male kesice u njihovim stomacima proizvode providnu tečnost koja ističe i očvršćava tanke slojeve smole. Pčele sakupljaju smolu uz pomoć malih kuka na svojim nogama. Oni stavljaju smolu u svoja usta, žvaću je i prerađuju sve dok dovoljno ne omekša da bi se mogla upotrebiti u oblikovanju ćelija. Mnoštvo pčela radi zajedno da bi obezbedile potrebnu temperaturu radnog mesta u kojoj će smola biti meka i rastegljiva.

Potrebno je istaći još jednu interesantnu stvar: konstrukcija saća počinje sa gornje strane košnice i nastavlja se istovremeno u dva ili tri odvojena reda na donjoj strani. Kako se ploča sa ćelijama saća širi u dva različita pravca, najpre se spaja dno ova dva reda. Ovaj proces je realizovan na zadivljujući način. Dakle, nije moguće uočiti da je saće ustvari sastavljeno od tri razdvojena dela. Ploča sa ćelijama saća, koja je istovremeno započeta iz različitih pravaca, tako je savršeno uređena da iako postoji hiljade različitih uglova u ovoj strukturi ona izgleda kao jedinstven komad.

Za takvu konstrukciju, pčelama je potrebno da unapred izračunaju rastojanja između početne tačke i tačaka spajanja, a onda u skladu sa tim da odrede dimenzije ćelija. Kako je moguće da pčele izvrše tako savršen proračun? To je oduvek oduševljavalo naučnike.

Očigledno da je nerazumno pretpostaviti da su pčele same od sebe rešile ovaj zadatak, koji bi čovek teško mogao da obavi. Ovde je uključena tako savršena i precizna organizacija da je nemoguće da su pčele to učinile same od sebe.

Ali kako su one to uspele? Jedan evolucionista je kazao da je tako nešto postignuto uz pomoć "instinkta". Međutim, kakav je to "instinkt" koji može da pokrene u isto vreme hiljade pčela i da učiniti da one obave zajednički zadatak? Tako nešto ne bi bilo dovoljno čak i kada bi svaka pčela radila sa svojim sopstvenim "instinktom", pošto ono što one rade treba da bude sa međusobnim instinktima da bi se postigao ovaj izuzetan rezultat. Da bi to učinile, one moraju biti usmerene jednim "instinktom" koji dolazi iz jedinstvenog izvora. Pčele koje počinju izgradnju sa različitih mesta i onda kombinuju svoje razdvojene poslove bez ostavljanja ikakvih šupljina i čine da sve ćelije budu jednako izgrađene u savršenoj šestostranoj strukturi, sigurno moraju primati "instinktivne" poruke iz jednog te istog izvora!

 Balarısı

And in your creation and
all the creatures He has scattered about there are signs for people with certainty.
(Surat al-Jathiyah: 4)

Nije korisno insistirati samo na terminu "instinkta" da bi se prikrile jasne istine. Pčele su vođene iz jedinstvenog izvora i tako one uspevaju da uspešno obave zadatke koje inače ne bi bile u stanju. To nije instinkt, termin bez definicije koji usmerava pčele, već "nadahnuće" koje su dobili od strane svog Tvorca. Ono što čine ove male životinje jeste primena programa kojeg je Tvorac uspostavio posebno za njih.

Kako Pčele Određuju Pravac Svog Kretanja

Pčele obično preleću velika rastojanja i vrše pregled velikih područja u potrazi za hranom. One prikupljaju biljni polen i sastojke meda u rasponu od 800 m udaljenosti od košnice. Pčela koja nađe cveće, leti nazad do svoje košnice da upozna ostale pčele o otkrivenom mestu. Ali, kako će ova pčela objasniti drugim pčelama u košnici gde se nalazi lokalitet sa cvećem?

Uz pomoć plesa!... Pčela koja se vrati u košnicu počinje da pleše. Ovaj ples je oblik upućivanja poruke kojeg ona koristi da kaže ostalim pčelama gde se nalazi lokalitet sa cvećem. Ovaj ples, kojeg pčela ponavlja više puta, uključuje sve informacije o pravcu u kom se nalazi cveće, udaljenosti tog lokaliteta, kao i ostale detalje o izvoru hrane koji su potrebni da bi pčele došle di njega.

Ovaj ples, u obliku broja "8", stalno se ponavlja od strane pčele (vidi donju sliku). Prilikom pravljenja srednjeg dela broja "8" pčela maše repom i pravi cik-cak pokrete. Ugao između cik-cak pokreta i linije između sunca i košnice daje tačan pravac izvora hrane (vidi gornju sliku).

Međutim, poznavanje samo pravca u kome se nalazi izvor hrane nije dovoljno. Pčelama je takođe potrebno da "znaju" koliko dugo treba da putuju da bi prikupile sastojke za med, tako da kada se pčela vrati od izvora hrane ona "kazuje" drugim pčelama rastojanje do cvetnog polena pomoću određenih pokreta tela. Ona to čini tresenjem donjeg dela svog tela i stvaranjem vazdušnih struja. Na primer, da bi "opisala" rastojanje od 250 metara, ona trese donjim delom svog tela 5 puta tokom pola minuta. Na taj način, tačna lokacija izvora hrane data je u detalje, i po pitanju njegovog rastojanja i orijentacije.

Novi problem koji očekuje pčelu u njenom letu jeste kada put do izvora hrane u oba smera zahteva puno vremena. Pošto pčela može opisati izvor hrane samo u odnosu na sunce, kada se ona vrati u košnicu sunce se već pomerilo za 1 stepen na svakih 4 minuta. Na taj način, pčela će napraviti grešku od 1 stepena za svaki minut koji je letela do košnice, kada bude obaveštavala druge pčele.

Začuđujuće je da pčela uopšte nema taj problem. Oči pčele su izgrađene od nekoliko hiljada malih šestostranih sočiva. Svako sočivo fokusira veoma usko područje, na sličan način kao i teleskop. Pčela kada pogleda u pravcu sunca u određeno vreme tokom dana, može uvek pronaći lokaciju do koje je letela. Pčela je u stanju da napravi takav proračun analizirajući promenu jačine sunčeve svetlosti u odnosu na vreme u danu. Isto tako, pčela bez greške određuje pravac do utvrđene lokacije pravljenjem korekcije u informaciji u odnosu na položaj sunca kada dođe u košnicu.

 Balarısı

Metod Označavanja Cveća

Kada uoči cvet, pčela može odmah prepoznati da li je neka druga pčela uzimala nektar sa tog cveta, i u tom slučaju odmah ga napušta. Na taj način, ona štedi i vreme i energiju. Ali, kako pčela prepoznaje, bez proveravanja cveta, da je nektar već ranije uzet?

To je moguće zato što je pčela, koja je posetila taj cvet ranije, označila cvet ostavljajući kapljicu sa specijalnim mirisom. Kad druga pčela pogleda na taj isti cvet, ona oseti miris i razume da cvet nije za upotrebu i odlazi na drugi cvet. Tako pčela ne gubi vreme na istom cvetu.

Korisnost Meda

Da li znate kakav izvor hrane predstavlja med, kojeg je Bog ponudio ljudima preko malih insekata?

Med se sastoji od šećera glukoze i fruktoze, i minerala kao što su magnezijum, kalijum, kalcijum, natrijum-hlorid, sumpor, gvožđe i fosfati. On sadrži vitamine B1, B2, C, B6, B5 i B3, a koncentracija svega navedenog zavisi od kvaliteta nektara i polena. Povrh svega, med sadrži u malim količinama i bakar, jod i cink. Takođe, nekoliko vrsta hormona nalazi se u njemu.

Med se spominje u Bibliji od strane Boga kao nešto dobro za čoveka. Ova naučna činjenica potvrđena je od strane nauke. Otkriveno je da med, kraljevsko žele, polen i propolis (pčelina smola) leče mnoge bolesti. Med je korišćen u lečenju pacijenata koji imaju mrenu na oku, i od njih 2094 u potpunosti je bilo izlečeno njih 2002. Takođe, pčelina smola pomaže u lečenju mnogih bolesti kao što su hermafroditi, problemi kože, venerične bolesti i mnogih drugih poremećaja.

 Balarısı

He Who created the seven heavens in layers. You will not find any flaw in the creation of the All-Merciful. Look again - do you see any gaps? Then look again and again. Your sight will return to you dazzled and exhausted!
(Surat al-Mulk: 3-4)

 Balarısı

U današnje vreme, pčelarstvo i proizvodi od pčela otvaraju novu granu za istraživanje u zemljama sa razvijenom naukom. Navešćemo još neke od prednosti meda:

Lakše se vari: Pošto molekuli šećera iz meda mogu da se pretvaraju u druge šećere (to jest, fruktoza u glukozu), med se lakše vari i u slučaju najosetljivijih stomaka, uprkos svojoj visokoj kiselosti. On pomaže bubrezima i crevima da bolje funkcionišu.

Ima nisku kalorijsku vrednost: Sledeći kvalitet meda jeste da kada se uporedi sa istom količinom šećera on daje telu 40% manje kalorija. Iako med daje telu veliku energiju, on mu ne dodaje težinu.

Brzo prolazi kroz krv: Kada se pomeša sa mlakom vodom, med ulazi u krvotok za 7 minuta. Njegovi slobodni molekuli šećera poboljšavaju funkcije mozga pošto je mozak najveći potrošač šećera.

Pomaže u izgradnji krvi: Med obezbeđuje važan deo energije koja je potrebna telu za izgradnju krvi. Pored toga, on pomaže u prečišćavanju krvi. On ima određene pozitivne efekte u regulisanju i olakšavanju cirkulacije krvi. On takođe deluje kao zaštita protiv kapilarnih problema i arteroskleroze.

Uništava bakterije: Ovo baktericidno (ubija bakterije) svojstvo meda nazvano je "inhibicioni efekat". Eksperimenti sprovedeni na medu pokazuju da se njegova baktericidna svojstva povećavaju dva puta kada se razblaži sa vodom. Veoma je interesantno zapaziti da se novorođene pčele u koloniji hrane razblaženim medom od strane pčela odgovornih za nadgledanje. Kako one znaju za to svojstvo meda?

Kraljevski gel: Kraljevski gel je supstanca proizvedena od pčela unutar košnice. Ova hranljiva supstanca sadrži šećer, proteine, masnoće i mnoštvo vitamina. Ona se koristi kod problema uzrokovanih slabljenjem pojedinih organa ili celog tela.

Očigledno je da je med, koji se proizvodi u mnogo većim količinama nego što je potrebno pčelama, namenjen čoveku. I takođe je očigledno da pčele ne mogu izvršiti takav jedan neverovatan zadatak "same od sebe".

 

2 / total 16
Knjigu “Čudesa Stvaranja” Haruna Jahje možete čitati online, podeliti na društvenim mrežama kao što su Facebook i Twitter, sačuvati na svoj računar, korisiti u svojoj zadaći i drugim radovima, i objavljivati, kopirati i reproducirati je na svojoj web stranici ili blogu bez ikakve naknade, uz jedinu obavezu navođenja ove stranice kao izvora.
About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."