Evolution Hoax

Obmana Evolucije - Обмана Еволуције

DOWNLOAD THE BOOK

Download (DOC)
Comments

CHAPTERS OF THE BOOK

< <
12 / total: 18

Termodinamika Osporava Teoriju Evolucije

Drugi zakon termodinamike, koji je prihvaćen kao jedan od osnovnih zakona fizike, kaže da će pod normalnim uslovima svi sistemi koji su prepupteni sami sebi naginjati da postanu neuređeni, raspršeni i uništeni, a u direktnoj povezanosti sa kolićinom vremena koje protekne. Sve živo i neživo se pohaba, raspada, propada, dezintegriše i biva uništeno. Ovo je apsolutni kraj sa kojim se sva bića suoćavaju na ovaj ili onaj naćin, i prema ovom zakonu, ovaj neizbežni proces nema povratak.

Ovo je nešto što smo svi mi videli. Na primer, ako odvezete auto u pustinju i ostavite ga tamo, teško možete oćekivati da ga nađete u boljem stanju, kada se godinama kasnije vratite po njega. Nasuprot tome, videli biste da su se njegove gume izduvale, da su njegovi prozori razbijeni, njegova šasija zarđala i da je njegov motor propao. Isti neizbežni, ćak još i brži proces važi i za žive organizme.

Drugi zakon termodinamike je sredstvo pomoću koga je ovaj prirodni proces definisan sa fizićkim jednaćinama i proraćunima.

Ovaj ćuveni zakon fizike je, takođe, poznat i kao "Zakon o entropiji". Entropija u fizici oznaćava meru nereda u sistemu. Entropija sistema se povećava kako se on kreće prema neurednijem, raspršenijem i neplaniranijem stanju od uređenog, organizovanog i planiranog. Što je veći nered u sistemu, veća je entropija. Zakon o entropiji kaže da celi univerzum neizbežno ide kao neuređenijem, neplaniranijem i neorganizovanijem stanju.

Vrednost Drugog zakona termodinamike je eksperimentalno i teoretski dokazana. Najpoznatiji naućnici našeg doba slažu se u ćinjenici da će Zakon o entropiji predsedavati kao vladajuća paradigma u sledećem periodu istorije. Albert Ajnštajn, jedan od najvećih naućnika našega doba, rekao je da je to "glavni zakon cele nauke". Artur Edington je takođe rekao za ovaj zakon da je to "vrhovni metafizićki zakon celog univerzuma". 121

Evoluciona teorija je tvrdnja koja je postavljena uz potpuno ignorisanje ovog osnovnog i univezalno istinitog zakona fizike. Mehanizam koji nudi evolucija potpuno je kontradiktoran ovom zakonu. Teorija evolucije kaže da se neorganizovani, raspršeni i neorganski atomi i molekuli vremenom spontano zajedno skupljaju u određenom poretku i po određenom planu, da bi formirali izuzetno složene molekule kao što su proteini, DNK i RNK, nakon ćega oni postepeno stvaraju milione razlićitih živih vrsta sa ćak još složenijom građom. Prema evolucionoj teoriji, ovaj pretpostavljeni proces koji donosi sve planiraniju, sve uređeniju, sve složeniju i sve organizovaniju strukturu, na svakom stadijumu, pod prirodnim uslovima, formirao je sve sam od sebe. Zakon o entropiji jasno pokazuje da je ovaj, takozvani prirodni proces, u potpunoj kontradikciji sa zakonima fizike.

Evolucionistićki naućnici su također svesni ove ćinjenice. J. H Raš (J. H. Rush) izjavljuje:

"U složenom toku svoje evolucije, život ispoljava izvanredan kontrast tendenciji izraženoj u Drugom zakonu termodinamike. Dok Drugi zakon termodinamike ispoljava nepovratan napredak prema povećanju entropije i nereda, život kontinuirano evoluira prema višim stupnjevima reda." 122

Evolucionisti naućnik Roxer Levin izražava ovaj termodinamićki ćorsokak evolucije u jednom ćlanku u ćasopisu Science:

"Jedan problem sa kojim su se biolozi suoćili je oćigledna kontradiktornost Drugog zakona termodinamike sa evolucijom. Sistem bi trebao da propada sa vremenom, dajući manje, a ne više reda." 123

Jedan drugi evolucioni naućnik, Xorx Stavropulos (George Stravropulos), izjavljuje termodinamićku nemogućnost spontanog formiranja života i neizvodljivost objašnjavanja postojanja složenih živih mehanizama pomoću prirodnih zakona, u dobro poznatom evolucionistićkom ćasopisu American Scientist:

"Ipak, pod obićnim uslovima, nijedan složeni neorganski molekul nikada ne bi mogao da bude formiran spontano, nego bi se pre dezintegrisao, što je u skladu sa Drugim zakonom termodinamike. Zaista, što je molekul složeniji to je on i nestabilniji i sve je sigurnija, pre ili kasnije, njegova dezintegracija. Fotosinteza i svi životni procesi, i sam život, još ne mogu biti shvaćeni, uprkos zbrkanom ili namerno zbunjujućem jeziku termodinamike ili bilo koje druge egzaktne nauke." 124

Kao što je priznato, Drugi zakon termodinamike predstavlja nepremostivu prepreku za scenario evolucije, i u pogledu nauke, i u pogledu logike. Nemoćni da daju bilo kakvo naućno ili konzistentno objašnjenje da bi nadvladali ovu prepreku, evolucionisti je mogu prevazići jedino u svojoj mašti. Na primer, poznati evolucionista Xeremi Rifkin (Jeremy Rifkin) ovako saopštava svoje verovanje da evolucija nadvladava ovaj zakon fizike pomoću "magićne sile":

"Zakon o entropiji kaže da evolucija rasipa ukupnu energiju dostupnu za život na ovoj planeti. Naš koncept evolucije je upravo obrnut. Mi verujemo da evolucija nekako magićno stvara veće ukupne vrednosti i red na Zemlji." 125

Ove reći vrlo dobro pokazuju da je evolucija potpuno dogmatsko verovanje.

Mit o "otvorenom sistemu"

Suoćeni sa svim ovim istinama, evolucionisti su morali da preduzmu beg u izvrtanje Drugog zakona termodinamike, govoreći da on važi jedino za "zatvorene sisteme", a da su otvoreni sistemi izvan dosega ovog zakona.

"Otvoreni sistem" je termodinamićki sistem gde energija ulazi, ali i izlazi, za razliku od zatvorenog sistema u kome poćetna energija i materija ostaju konstantni. Evolucionisti smatraju da je svet otvoreni sistem, to jest, da je konstantno izložen energiji koja dotiće od Sunca, i da se Zakon o entropiji ne primenjuje na svet kao celinu, tako da uređeni i složeni živi organizmi ipak mogu biti proizvedeni od neuređenih, jednostavnih i neživih struktura.

Međutim, ovde postoji oćigledno izvrtanje istine. Činjenica da sistem ima dotok energije nije dovoljna da ućini sistem uređenim. Potrebni su specifićni mehanizmi da ućine energiju funkcionalnom. Na primer, da bi se iskoristila energija iz benzina, autu je potreban motor, prenosni sistem i odgovarajući kontrolni mehanizam. Bez takvog sistema, auto neće biti u stanju da upotrebiti energiju iz benzina.

Ista stvar takođe vredi i u slućaju života. Istina je da život crpi svoju energiju od Sunca, međutim, Sunćeva energija može biti pretvorena u hemij-sku jedino pomoću neverovatno složenih sistema za pretvaranje energije u živim organizmima (kao što su fotosinteza u biljkama i sistem za varenje kod ljudi i životinja). Nijedan živi organizam ne može da živi bez takvih sistema za pretvaranje energije. Bez jednog sistema za pretvaranje energije, Sunce nije ništa drugo do izvor destruktivne energije koji spaljuje, sasušuje i topi.

Kao što se može videti, termodinamićki sistem bez neke vrste mehanizma za pretvaranje energije nije pogodan za evoluciju, pa bio on otvoren ili zatvoren. Niko ne tvrdi da je takav složen i svestan mehanizam mogao da postoji u prirodi u uslovima prastare Zemlje. Zaista, pravi problem sa kojim se suoćavaju evolucionisti je pitanje - kako su složeni mehanizmi za pretvaranje energije, kao fotosinteza u biljkama, koji ne mogu da budu duplikovani ćak ni pomoću moderne tehnologije, mogli nastati sami od sebe?

Priliv Sunćeve energije na svet nema takvu moć da bi sam od sebe doneo red. Bez obzira koliko je visoka temperatura nastala, amino-kiseline se odupiru formiranju veza u uređenim nizovima. Energija sama po sebi nije dovoljna da ućini da amino-kiseline formiraju mnogo složenije molekule proteina ili da proteini formiraju mnogo složenije i organizovanije strukture ćelijskih organela. Pravi i suštinski izvor ove organizacije na svim nivoima je svesni dizajn, odnosno stvaranje.

Izvrdavanje pomoću "Teorije haosa"

Sasvim svesni da Drugi zakon termodinamike ćini evoluciju nemogućom, neki evolucionisti su naćinili špekulantske pokušaje da zatvore pukotinu između ovo dvoje, i da ućine evoluciju mogućom. Kao i obićno, ćak i ovi napori pokazuju da se teorija evolucije suoćava sa ćorsokakom iz koga ne može da pobegne.

Jedna osoba poznata po svojim naporima da objedini termodinamiku i evoluciju je belgijski naućnik Ilije Prigožin (Ilya Prigogine). Krenuvši od Teorije haosa, Prigožin je predložio brojne hipoteze u kojima se red formira iz haosa (nereda). Međutim, uprkos najvećim naporima, Prigožin je bio nemoćan da postigne to objedinjenje. Ovo se jasno vidi iz onoga što on kaže:

"Postoji jedno drugo pitanje koje nas je mućilo više od jednog veka: Kakvo znaćenje ima evolucija živih organizama u svetu opisanom pomoću termodinamike, svetu stalno povećavajućeg nereda?" 126

Prigožin, koji sasvim dobro zna da teorije na molekularnom nivou nisu primenjive na žive sisteme, takve kao što je živa ćelija, naglašava svoj problem:

"Problem biološkog poretka ukljućuje prelaz od molekularne aktivnosti do nadmolekularnog poretka u ćeliji. Problem je daleko od toga da bude rešen." 127

Ovo je taćka do koje se stiglo pomoću Teorije haosa i srodnih špekulacija. Nije postignut nikakav konkretan rezultat koji bi podržao ili verifikovao evoluciju ili eliminisao kontradikciju između evolucije, entropije i drugih fizićkih zakona.

Uprkos svih ovih navednih ćinjenica, evolucionisti pokušavaju da pobegnu pomoću neozbiljnih izvrdavanja. Jasne naućne istine pokazuju da živi organizmi i uređene, planirane i složene strukture živih organizama, ni u kom slućaju pod normalnim okolnostima nisu mogle da nastanu slućajno. Ova situacija jasno pokazuje da postojanje živih organizama može biti objašnjeno jedino sa intervencijom natprirodne sile. Nauka je dokazala da je evolucija, koliko se to tiće termodinamike, još uvek nemoguća, a postojanje života nema drugo objašnjenje osim Stvaranja.

 

Literatura

121. Jeremy Rifkin, Entropy: A New World View, New York,Viking Press, 1980, p. 6.

122. J. H. Rush, The Dawn of Life, New York, Signet, 1962, p. 35.

123. Roger Lewin, "A Downward Slope to Greater Diversity", Science, vol. 217, 24.9.1982, p. 1239.

124. George P. Pavropoulos, "The Frontiers and Limits of Science", American Scientist, vol. 65, November-December 1977, p. 674.

125. Jeremy Rifkin, Entropy: A New World View, p. 55.

126. Ilya Prigogine, Isabelle Stengers, Order Out of Chaos, New York, Bantam Books, 1984, p.129.

127. Ilya Prigogine, Isabelle Stengers, Order Out of Chaos, p. 175.

12 / total 18
Knjigu “Obmana Evolucije - Обмана Еволуције” Haruna Jahje možete čitati online, podeliti na društvenim mrežama kao što su Facebook i Twitter, sačuvati na svoj računar, korisiti u svojoj zadaći i drugim radovima, i objavljivati, kopirati i reproducirati je na svojoj web stranici ili blogu bez ikakve naknade, uz jedinu obavezu navođenja ove stranice kao izvora.
About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."