Evolution Hoax

Obmana Evolucije - Обмана Еволуције

DOWNLOAD THE BOOK

Download (DOC)
Comments

CHAPTERS OF THE BOOK

< <
2 / total: 18

Biti Oslobođen Od Predrasuda

Većina ljudi primaju sve što ćuju od naućnika kao apsolutno taćno, ne razmišljajući o tome da ti isti naućnici mogu imati razne filozofske i ideološke predrasude. Činjenica je da evolucionisti pod plaštom nauke nameću javnosti svoje lićne predrasude i filozofske poglede. Na primer, iako su svesni da slućajni događaji ne prouzrukuju ništa osim nereda i konfuzije, oni i dalje tvrde da su ovaj ćudesan red, plan i dizajn koje primećujemo u samom univerzumu i u živim organizmima nastali slućajno.

Na primer, jedan takav biolog jednostavno shvata da postoji "neshvatljiva" harmonija u molekulu proteina, gradivnom bloku života i da ne postoji verovatnoća da je to nastalo slućajno. Ipak, on tvrdi da je taj protein nastao pod nekim primitivnim uslovima na Zemlji, slućajno, pre više milijardi go-dina. On se ne zaustavlja ovde; on takođe, bez dvoumljenja, tvrdi da nije samo jedan, već da su milioni proteina nastali slućajno, a zatim se na neki neverovatan naćin sjedinili i formirali prvu živu ćeliju. Osim toga, on brani svoje gledište sa slepom tvrdoglavošću. Taj ćovek je naućnik - "evolucionista".

Da taj isti naućnik naiđe na tri cigle poređane jedna na drugu, on nikad ne bi pretpostavio da su se te cigle slućajno našle na gomili i da su se zatim slućajno poređale jedna na drugu. Naravno, svako ko bi izneo takvu tvrdnju bio bi proglašen umno poremećenim.

Kako to onda da ljudi koji mogu racionalno oceniti obićne stvari, mogu u isto vreme usvojiti neracionalne stavove kada je u pitanju njihovo vlastito postojanje?

Nemoguće je tvrditi da su takvi stavovi usvojeni u ime nauke: nauka zahteva uzimanje obe alternative u razmatranje, kad god postoje dve mogućnosti podjednako verovatne u nekom određenom slućaju. A kad je verovatnoća jedne od te dve alternative manja, na primer iznosi samo 1%, onda je racionalno i naućno smatrati ispravnom alternativu sa 99% verovatnoće.

Mi ćemo nastaviti, imajući u vidu ovu naućnu osnovu. Postoje dva pogleda koja se mogu izložiti, a koja se odnose na to kako su nastali živi organizmi na Zemlji. Prvi pogled zagovara da je žive organizme stvorio Tvorac u njihovoj sadašnjoj složenoj strukturi. Drugi pogled tvrdi da je život nastao nesvesnim i slućajnim događajima. Ovo drugo je ono što tvrdi teorija evolucije.

Kad pogledamo naućne podatke koji se odnose, na primer, na molekularnu biologiju, videćemo da ne postoji nikakva šansa da je ijedna živa ćelija - ili bilo koji od milione proteina koji se nalaze u toj ćeliji - mogla nastati slućajno kako tvrde evolucionisti. Kao što ćemo ilustrovati u narednim poglavljima, statistika (raćunanje verovatnoće) potvrđuje ćinjenicu da slućajnost nema nikave veze sa nastankom živih organizama. Tako da evolucionistićki pogled na pojavljivanje živihorganizamam ima nula verovatnoću da bude ispravan.

To znaći da prvi pogled ima 100% verovatoću da je ispravan. To jest, da je život svesno nastao. Drukćije rećeno, život je "stvoren". Svi živi organizmi su nastali dizajnom Tvorca, uzvišenog u superiornoj moći, mudrosti i znanju. Ova realnost nije stvar ubeđenja; to je normalan zakljućak do kojeg vode mudrost, logika i nauka.

Pod ovim okolnostima, naš naućnik - "evolucionista" trebao bi da povuće svoju tvrdnju i da se drži ćinjenice koja je i jasna i dokazana. Ukoliko, pak, ućini suprotno, onda bi tada pokazao da je on, zapravo, osoba koja žrtvuje nauku u korist svoje filozofije, ideologije i dogme, i da se ne radi o pravom naućniku.

LJutnja, tvrdoglavost i predrasude našeg "naućnika" sve se više povećavaju kad god se suoći sa realnošću. Ovaj njegov stav može se objasniti samo jednom rećju: vera. Da, to je slepo sujeverje, pošto ne postoji drugo objašnjenje za njegovo zanemarivanje svih ćinjenica ili za doživotno posvećivanje besmislenom scenariju koji je on izgradio u svojoj mašti.

Slepi materijalizam

Vera o kojoj govorimo je materijalistićka filozofija, koja zagovara da je materija oduvek postojala i da ne postoji ništa drugo osim materije. Takozvana teorija evolucije je "naućna osnova" za materijalistićku filozofiju i ta teorija se slepo brani kako bi se održala ta filozofija. Kada nauka proglasi teoriju evolucije ništavnom - a to je upravo ono što je postignuto na kraju 20. veka - onda se nauka iskrivljuje kako bi predstavila teoriju evolucije kao ispravnu, a time i dalje održavao materijalizam u životu.

Nekoliko rećenica napisanih od strane jednog od istaknutih biologa-evolucionista, pružaju nam dobar primer i omogućavaju nam da vidimo poremećeno rasuđivanje i opreznost u koje nas vodi ova slepa odanost. Ovaj naućnik, diskutujući verovatnoću i mogućnost slućajnog formiranja citohroma-c, koji je jedan od suštinskih enzima potrebnih za život, kaže sledeće:

"Verovatoća formiranja jednog citohrom-c niza je jednaka nuli. To jest, ako život zahteva jedan taćno određen niz, može se reći da on ima verovatnoću koja verovatno može biti realizovana jedanput u ćitavom univerzumu. Inaće bi morali prihvatiti da su neke metafizićke snage iznad našeg poimanja radile na njegovom formiranju. Prihvatanje ovog drugog nije pogodno za ciljeve nauke. Prema tome, mi moramo ispitivati prvu hipotezu." 2

Ovaj naućnik misli da je "naućnije" prihvatiti verovatnoću koja je ravna nuli nego stvaranje. Međutim, prema zakonima nauke, ukoliko postoje dva alternativna objašnjenja za neku određenu stvar, a da jedno od njih ima "nultu verovatnoću", onda je drugo, alternativno objašnjenje ispravno. Međutim, dogmatski materija-listićki prilaz zabranjuje priznanje superiornog Tvorca. Ova zabrana vodi ovog - i mnoge druge naućnike koji veruju u tu materijalistićku dogmu - da prihvati tvrdnje koje su apsolutno suprotne razumu.

LJudi koji im veruju i cene ove naućnike, takođe, postaju zaćarani i zaslepljeni istom materijalistićkom ća-rolijom i usvajaju istu nerazumnu psihologiju kada ćitaju njihove knjige i ćlanke.

Rićard Davkins

Ovo dogmatsko materijalistićko gledište razlog je zašto su mnoga istaknuta imena u naućnoj zajednici ateisti. Oni koji oslabađaju sebe od robovanja toj ćaroliji i razmišljaju sa otvorenim srcem, ne dvoume se da prihvate postojanje Tvorca. Amerićki biohemićar dr. Majkl Bih (Michael J. Behe), jedan od onih istaknutih naućnika koji podržavaju teoriju "inteligentnog dizajna", koja je prihvaćena u poslednje vreme, opisuje one naućnike koji odbijaju da prihvate "dizajn" ili "stvaranje" živih organizma na sledeći naćin:

"U poslednje ćetiri decenije, savremena biohemija otkrila je znaćajan deo tajni ćelije. To je zahtevalo da desetine hiljada ljudi veći deo svojih života posvete dosadnom radu u laboratorijama... Rezultat ovih akumulativnih napora u istraživanju ćelije - u istraživanju života na molekularnom nivou - glasan je, jasan i prodoran vrisak: 'Dizajn'! Rezulat je tako nedvosmislen i tako znaćajan da mora biti rangiran kao jedan od najvećih dostignuća u istoriji nauke... Umesto toga, ćudna i zbunjujuća ćutnja okružuje pitanje složenosti ćelije. Zašto naućna zajednica pohlepno ne prigrli svoje iznenadno otkriće? Zašto se sa uoćavanjem dizajna postupa u intelektualnim rukavicama? Dilema je u tome što ukoliko je jedna strana slona oznaćena etiketom 'inteligentni dizajn', onda druga strana mora biti oznaćena etiketom 'Bog'!" 3

To je taj neprijatni položaj ateistićkih i evolucionistićkih naućnika koje vidimo u novinama i na TV-u i ćije knjige možda ćitate. Sva naućna istraživanja ovih naućnika pokazuju im postojanje Tvorca. Međutim, oni su postali jako bezosećajni i zaslepljeni dogmatskim materijalistićkim obrazovanjem koji su toliko upili u sebe da su još uvek uporni u svom poricanju.

LJudi koji stalno odbijaju jasne dokaze Tvorca postaju potpuno neosetljivi. Uhvaćeni u jednoj neznalaćkoj samouverenosti prouzrokovanoj njihovom bezosećajnošću, oni bi mogli završiti podržavajući apsurdnost kao neku vrlinu. Dobar primer je istaknuti evolucionista Rićard Davkins (Richard Dawkins) koji poziva ljude da ne pretpostavljaju da su prisustvovali ćudu, ćak i ako vide da im spomenik nekog nacionalnog heroja maše rukama. Prema njemu, "možda su svi atomi u ruci statue krenuli u jednom trenutku u istom pravcu. To je malo verovatan događaj, ali je moguć". 4

Ovakva psihologija materijalista postojala je kroz celu istoriju. Dog-matsko razmišljanje evolucionista nije nikakvo originalno razmišljanje, niti je to svojstveno samo njima. U stvari, ono što naućnik evolucionista podržava nije neka nova naućna misao, već neznanje koje istrajava još od najranijih, necivilizovanih paganskih zajednica.

Masovna evolucionistićka indoktrinacija

Kao što smo već spomenuli, jedan od razloga što ljudi ne mogu videti realnost njihovog postojanja je neka vrsta "općinjenosti" koja lebdi nad njihovim rasuđivanjem. To je ista ona općinjenost koja leži u osnovi prihvatanja teorije evolucije širom sveta. Pod općinjenošću mislimo na jedno intelektualno stanje postignuto indoktrinacijom. LJudi su izloženi jednoj takvoj intenzivnoj indoktrinaciji o ispravnosti teorije evolucije da ćesto ne mogu primetiti devijaciju koja postoji.

Ova indoktrinacija ima negativan efekat na mozak i oslabljuje mogućnost rasuđivanja. Moguće je da mozak, pod stalnom indoktrinacijom, poćinje da vidi realnost, ne onakvu kakva ona jeste, već onako kako je indoktrinirana. Ovaj fenomen može se uoćiti na jednom drugom primeru. Ukoliko neko bude hipnotisan i bude mu rećeno da je krevet u kojem leži, u stvari, automobil, onda on nastavlja da to tako vidi nakon završetka seanse hipnoze. On misli da je to veoma logićno i racionalno zato što on to zaista tako vidi i on nema nikakve sumnje da je u pravu. Takvi primeri koji pokazuju efikasnost i moć mehanizma indoktrinacije naućne su ćinjenice koje su dokazane bezbrojnim eksperimentima koji su zabeleženi u naućnoj literaturi i oni su svakodnevnica u uxbenicima psihologije i psihijatrije.

Teorija evolucije i materijalistićki pogled na svet koji se oslanja na nju, nametnuti su masama sa takvim metodama indoktrinacije. LJudi koji stalno susreću indoktriniranje evolucije u medijima, akademskim izvorima i "naućnim" platformama, ne uspevaju videti da je prihvatanje ove teorije, u stvari, u suprotnosti sa najosnovnijim principima rasuđivanja. Ista indoktrinacija, takođe, zarobljava i naućnike. Mladi naućnici koji ćine prve korake u svojoj naućnoj karijeri vremenom usvajaju materijalistićki pogled na svet. Općinjeni ovom magijom, mnogi naućnici evolucionisti nastavljaju traganje za naućnom potvrdom neracionalnih i zastarelih tvrdnji evolucionista iz 19. veka, koje su već davno pobijene naućnim dokazima.

Postoje još i dodatni mehanizmi koji teraju naućnike da budu evolucionisti i materijalisti. U mnogim zemljama, naućnik mora pokazati neke određene standarde kako bi bio promovisan, primio akademska priznanja ili da mu se ćlanci objavljuju u naućnim ćasopisima. Otvoreno prihvatanje teorije evolucije je kriterijum broj jedan. Ovaj sistem vodi te naućnike tako daleko da oni posvećuju cele svoje živote i karijere u korist jednog dogmatskog verovanja.

To je realnost koja nastavlja ležati iza tvrdnje da je "evolucija još uvek prihvaćena od strane naućnika". Evolucija se održava u životu ne zato što ima neku naućnu vrednost, već zato što je to jedna ideološka obaveza. Samo nekolicina naućnika koji su svesni ove ćinjenice mogu reskirati da ukažu na ćinjenicu da je kralj go.

U nastavku ove knjige razmatraćemo otkrića i zakljućke moderne nauke koji su vodili do kolapsa evolucionistićkog verovanja i do iskrsavanja jasnih dokaza o postojanju Tvorca. Čitaoci će se osvedoćiti da je teorija evolucije, u stvari, jedna obmana - obmana koja je kontardiktorna sa naukom na svakom nivou, ali je podržana da prikrije istinu o Tvorcu. Ono ćemu se nadamo od ćitaoca jeste da se probudi iz ćarolije koja zaslepljuje umove ljudi i koja remeti njihovu mogućnost rasuđivanja, kao i da će ozbiljno razmišljati o onome što je napisano u ovoj knjizi.

Ukoliko se ćitalac oslobodi te ćarolije i poćne razmišljati jasno, slobodno i bez ikakvih predrasuda, on će uskoro otkriti kristalno jasnu istinu. Ta neizbežna istina, koja je takođe vidljiva u svim aspektima mo-derne nauke, jeste ćinjenica da su živi organizmi nastali kao posledica stvaranja, a nikako slućajno. Čovek može lako primetiti tu ćinjenicu posmatrajući samog sebe, kako je nastao u utrobi svoje majke ili posmatrajući bilo koji drugi živi organizam.

 

Literatura

2. Ali Demirsoy, Kalitim ve Evrim (Inheritance and Evolution), Ankara: Meteksan Publishing Co.,1984, p. 61.

3. Michael J. Behe, Darvin's Black Box, New York: Free Press, 1996, p. 232-233.

4. Richard Dawkins, The Blind Watchmaker, London: W. W. Norton, 1986, p. 159.

2 / total 18
Knjigu “Obmana Evolucije - Обмана Еволуције” Haruna Jahje možete čitati online, podeliti na društvenim mrežama kao što su Facebook i Twitter, sačuvati na svoj računar, korisiti u svojoj zadaći i drugim radovima, i objavljivati, kopirati i reproducirati je na svojoj web stranici ili blogu bez ikakve naknade, uz jedinu obavezu navođenja ove stranice kao izvora.
About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."