Evolution Hoax

Strahote Koje je Darvinizam Doneo Čovečanstvu

< <
8 / total: 8

Conclusion: The Swamp of Darwinism must be Drained

Tokom cele istorije je bilo ratova, zlostavqawa, ubijawa i sukoba. Ali razlog zbog koga je broj i opseg tih propasti bio tako velik u posledwem veku je lažni veo naučnog opravdawa koji je darvinizam dao tim ubijawima, zlostavqawima i sukobima. Zato što potpuno pogrešne darvinističke tvrdwe o prirodi idu zajedno sa objavama tih ideologija, ubica, diktatora i sadističkih ideologija možemo da pokušamo da prikažemo da su oni u pravu i opravdani govoreći da se "zakon prirode takođe primewuje na društvo" u vezi tih politika.

U naše vreme teorija evolucije se i daqe brani iz filozofskih i ideoloških razloga. Kolonijalizam koji je eksplodirao sa teorijom evolucije u XIX veku, nacistička Nemačka i Sovjetski Savez su sada stvar prošlosti. Ali darvinističko-materijalistička filozofija koja je bila wihova prvobitna osnova se i daqe oštro brani od strane izvesnih krugova i razarajući efekti te filozofije i daqe nastavqaju da se osećaju širom sveta.

Uprkos čiwenici da je evolucionista, Kenet J. Hsju je napisao na sledeći način o katastrofama koje je darvinizam doneo čovečanstvu:

Bili smo žrtve surove društvene ideologije koja pretpostavqa da je takmičewe među pojedincima, klasama, nacijama ili rasama ;prirodan uslov života i da je takođe prirodno da se superiorni rešavaju nižih;... Zakon prirodnog odabirawa nije, tvrdim, nauka. To je ideologija, i to zla... (136)

Naravno, predostrožnosti u vezi predrasuda i psihičkih stawa se moraju uzeti. Ali te predostrožnosti mogu da pokriju samo rane koje su nanele te ideologije. Konačno rešewe leži u kulturnom i naučnom tretmanu. Sa propašću darvinizma sa kulturne i naučne tačke gledišta, te filozofije koje crpe snagu od wega će takođe nestati i to će značiti uklawawe zlostavqawa iz sveta.

Iz tog razloga teška odgovornost pada na one koji poseduju savest i veru, koji imaju znawe o duhovnim vrednostima. Nije u redu ignoristai ili potcewivati katastrofe koje je darvinizam doneo svetu, naročito u posledwem veku i patwe kojima su qudi i društva podlegli. Svi koji shvataju važnost pitawa moraju da učine sve što mogu za kulturni napad kako bi doneli kraj toj obmani, koja je trajala 150 godina.

Jedina stvar koja može donese kraj toj obmani u pravom smislu, koja može da donese rešewe suštinskom pitawu koje čovečanstvo proživqava, je moralan život. Ove katastrofe će se završiti kada se qudi okrenu pravoj religiji, kada lepota, qubav, saosećawe, pravda, posvećenost, saradwa i tolerancija preovladaju.

Say: 'Truth has come and falsehood has vanished. Falsehood is always bound to vanish.' (Surat al-Isra: 81)

Preis Dir, wir haben nur Wissen von dem,
was Du uns lehrst;
Du bist der Wissende, der Weise.
(Sure al-Baqara, 32)

 

Literatura

136- Earthwatch, March 1989, p. 17; cited in Henry M. Morris, The Long War Against God, Baker Book House, 1989, p. 57

8 / total 8
Knjigu “Strahote Koje je Darvinizam Doneo Čovečanstvu” Haruna Jahje možete čitati online, podeliti na društvenim mrežama kao što su Facebook i Twitter, sačuvati na svoj računar, korisiti u svojoj zadaći i drugim radovima, i objavljivati, kopirati i reproducirati je na svojoj web stranici ili blogu bez ikakve naknade, uz jedinu obavezu navođenja ove stranice kao izvora.
About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net